english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

CME i projest Erasmus+

Kształcenie wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom

18.02.2017

Centrum Misji i Ewangelizacji wspólnie z siedmioma parterami – instytucjami i organizacjami – z zagranicy realizuje projekt, którego celem jest kształcenie wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom.


CME i projest Erasmus+

Jego istotę stanowi szczególny sposób zwrócenia się w stronę ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia migracji lub ucieczki z kraju pochodzenia. Dokonuje się on poprzez wzięcie pod uwagę ich kulturowego, a przede wszystkim religijnego kontekstu oraz dostrzeżenie w nich potencjału pomocnego w życiu. Jest to innowacyjne podejście, ponieważ taki sposób udzielania pomocy w zasadzie nie występuje.

 

Do planowanych rezultatów należy zaliczyć wspólne spotkania oraz wszystkie spisane materiały. Chcemy zwrócić uwagę na dwa działania, wynikające bezpośrednio z tego partnerstwa. Pierwszym z nich jest opracowanie materiałów do przygotowania koncepcji kształcenia wolontariuszy. Zostaną one opracowane pisemnie i możliwe szeroko rozpowszechnione. Drugim jest współpraca partnerskich organizacji w przyszłości, czyli kontynuacja rozpoczętego współdziałania i rozszerzenia go, na ile to będzie możliwe, w nowym projekcie współpracy.

 

Do wyników niematerialnych zaliczamy te, które są związane z poszerzaniem wiedzy i kompetencji uczestników ze współpracujących ze sobą organizacji. Za pośrednictwem osobistej wymiany doświadczeń i dokonywania refleksji mogą oni uczyć się lepszego nawiązywania relacji z innymi ludźmi. W spotkaniach o charakterze kształceniowym prowadzi to do lepszej komunikacji oraz do wypracowania wartościowych koncepcji kształcenia w kontaktach międzyludzkich.
 

Więcej o europejskim programie Erasmus+ na stronie https://ec.europa.eu/info/education_pl.