english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Co słychać w Warto?

Nowości wydawnicze

18.02.2017

We współpracy z Wydawnictwem Naukowym Chrześcijańskiej Akademii Toelogiczne, Wydawnictwo Warto przygotowało książkę Jerzego Sojki, doktora nauk teologicznych i adiunkta w Katedrze Teologii Systematycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pt. „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody”. W książce tej autor przedstawia nauczanie o tym widzialnym Słowie zawarte w normatywnych dla luteranizmu wyznaniach wiary – księgach wyznaniowych. Ukazuje ono jak z ogólnych rozważań sakramentologicznych i szczegółowych wypowiedzi dotyczących dwóch zachowanych przez wittenberską Reformację sakramentów – Chrztu i Wieczerzy Pańskiej – wyłania się kluczowe przesłanie, a więc koncentracja na zbawczych pożytkach sakramentów jako środkach łaski, przez które człowiekowi ofiarowane jest zbawienie sola gratia, sola fide, uzyskane propter Christum.


Co słychać w Warto?

„Oto idą dni”, to nowy zbiór kazań ks. prof. Manfreda Uglorza, tzw. postylla, który oparty jest na tekstach biblijnych III rzędu czytań liturgicznych, czyli tych, które obecnie są podstawą do kazań w całym kościele luterańskim w Polsce. Autor jest profesorem nauk teologicznych i biblistą. Fragment pochodzący z tej książki jest jej najlepszym poleceniem: „Chrystus musi być w centrum kazania. Chociaż kazanie skierowane jest do człowieka, to jednak nie może być ono antropocentryczne. Antropocentryzm w kazaniu jest zdradą Chrystusa, pogwałceniem nie tylko reformacyjnej zasady: "jedynie Chrystus", ale również zlekceważeniem reformacyjnych zasad interpretacji Pisma Świętego”.

 
„Od konfliktu do komunii”, czyli RAPORT LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKIEJ KOMISJI DIALOGU DS. JEDNOŚCI, to pozycja, którą warto przeczytać i o której warto dyskutować. Rozwija ona podstawę dla ekumenicznego upamiętnienia Reformacji, innego od dotychczasowych jubileuszy. Luterańsko-Rzymskokatolicka Komisja ds. Jedności zaprasza wszystkich chrześcijan, aby zapoznali się z tym raportem bez uprzedzeń, ale i krytycznie, oraz by razem udali się w drogę ku pełnej, widzialnej jedności Kościoła. To drugie wydanie tego dokumentu, poprawione i uzupełnione o liturgiczny porządek wspólnej modlitwy. Słowo wprowadzające do książki napisali: Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec oraz Prymas Polski, ks. Wojciech Polak.


„Powołane” to książka, która ukaże się niebawem. Przedstawia młode dziewczyny, które poświęcają swoje życie, kobiety, które z miłości do Chrystusa podejmują pracę na rzecz innych i ewangelickie diakonisy, których zapłatą jest to, że mogą służyć. Znajdziemy w niej świadectwa sióstr diakonis, które opisują swoje osobiste powołanie do służby w Kościele i codzienne życie, a także poznamy ich historie, zmagania, radości i smutki w realizowaniu powołania – niesienia pomocy innym poprzez wiarę czynną w miłości i zaufanie Chrystusowi.

Więcej szczegółów na www.warto.com.pl