english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Czas adwentowy dobiega do końca

Adwent 2012

20.12.2012

ADWENT to czas poprzedzający wydarzenie, które odmieniło losy naszego świata. Warto go głęboko przeżyć, aby potem w sposób niezwykły przeżywać radość z faktu, iż " Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne".


Czas adwentowy dobiega do końca

W Kościele Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny, który - w odróżnieniu od roku kalendarzowego -  rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu (od łac. „adventus” - „przyjście”) i trwa najmniej 22 dni, a najwięcej 28 dni, posiada 4 niedziele adwentowe. Jest on zarazem przygotowaniem na powtórne przyjście Pańskie, jak również wspomnieniem okresu przed pierwszym przyjściem Pańskim. Posiada charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Jest wezwaniem do przygotowania na powtórne przyjście Pańskie.
 
Dla ewangelików Adwent był i jest szczególnym czasem roku kościelnego. W tym okresie wierni częściej przychodzą do  kościołów i kaplic, są częstszymi uczestnikami Stołu Pańskiego. W tych parafiach, gdzie nie każdej niedzieli odbywa się Komunia Święta, w okresie Adwentu jest ona sprawowana zazwyczaj w każdą niedzielę. W tygodniu wierni gromadza się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych, które w parafiach odprawiane są często przez księży z sąsiednich parafii.
 
W tym czasie w ewangelickich domach pojawia się tradycyjny wieniec adwentowy, wokół którego przy zapalonych świecach gromadzi się rodzina, śpiewane są pieśni adwentowe, czytane jest Słowo Boże i zmawiana modlitwa. Wieniec Adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej ewangelickich kościołów i kaplic. Zazwyczaj upleciony z zielonych gałązek jest ozdobiony czerwoną wstążką z czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.
 
Historia wieńca adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.
 
W parafiach odbywają się również tradycyjne adwentówki czyli spotkania dla dzieci, młodzieży czy innych grup parafialnych, które - w adwentowej  atmosferze - wspólnie modlą się i rozważają Słowo Boże. Dzieciom rozdawane są prezenty, śpiewane są kolędy.
 
Na wielu adwentówkach zachował się zwyczaj rozdawania - przygotowanych dla każdego uczestnika spotkania - tzw. wyroczków.  Są to krótkie fragmenty różnych tekstów biblijnych, dobrane tak, aby poruszały i inspirowały do osobistej refleksji wiary. Wyroczki mają zazwyczaj formę zakładek książkowych lub małych fiszek.   

 

W czasie Adwentu w parafiach trwa też akcja odwiedzionowa, szczególnie osób chorych czy starszych, którzy nie mogą uczestniczyć w życiu nabożeństwowym, a w ten sposób mają możliwość przystąpić do Komunii Świętej. 

 

W Adwencie wydawnictwa kościelne przygotowały wiele nowości książkowych. W wydawnictwie Augustana do nabycia jest nowy Kalendarz Ewangelicki oraz Z Biblią na co dzień 2013, wydawnictwo Warto  przygotowało Historię o prawdziwej księżniczce.  Pojawiła się też płyta zespołu Dzwonków ze Skoczowa.


Od wielu lat, w okresie adwentu, jest prowadzona w Kościele akcja Inny Adwent. Ma ona na celu inspirować wiernych do refleksji nad własną duchowością. Skłonić do świadomego przeżywania swojej wiary i życia w zmaganiu się z codziennością. Zachęca również do poszukiwania sensu życia w Chrystusie.