english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Czternasty zjazd przewodników

Przewodnicy i krajoznawcy spotkali się w Opolu

07.10.2012

Tegoroczne spotkanie przewodników i krajoznawców ewangelików odbyło się w dniach 21 -23 września w Opolu. Organizatorami byli: Koło Przewodników im. Księcia Jana Dobrego  i Parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Opolu.


Czternasty zjazd przewodników

Cele zjazdu to głównie: zapoznanie jego uczestników z historią Reformacji oraz aktualną sytuacją Kościoła ewangelickiego na Ziemi Opolskiej, popularyzacją idei krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników spotkania z walorami turystyczno-krajoznawczymi Opolszczyzny. Nad organizacją spotkania czuwało kierownictwo zjazdu, a opracowaniem programu i jego realizacją  zajmowała się  nasza koleżanka, Jolanta Jorasz z Prószkowa, która przed rokiem w Słupsku zadeklarowała organizację spotkania w Opolu. W czasie zwiedzania byliśmy rozpoznawalną grupą. Każdy uczestnik otrzymał kolorową plakietkę, na której oprócz symboli miasta Opola była „Róża Lutra”.

 

W pierwszym dniu (w piątek) było zwiedzanie i spacer po Opolu. Podczas pieszej wędrówki byliśmy w kościele św. Trójcy, który w latach 1811 – 1945 był ewangelicką świątynią, w kościele dominikanów, ufundowanym przez księcia Bolka I, w bardzo ciekawym domu mieszczańskim, na Rynku, na Wzgórzu Uniwersyteckim, opolskiej Wenecji. Zwiedzanie Opola zakończyliśmy w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Spacer po muzeum w otoczeniu jesiennej przyrody  i podziwianiu ciekawego budownictwa wiejskiego był doskonałym relaksem po zwiedzaniu miasta.

 

Po Opolu oprowadzali nas opolscy przewodnicy: Irena Krasicka, Anna Michalska, Zbigniew Perdak i Tadeusz Ugniewski.     

 

Drugi dzień spotkania to wycieczka autokarowa po północno-zachodniej części Ziemi Opolskiej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kluczborka. Odwiedziliśmy gotycki kościół ewangelicki. O jego historii, dniu dzisiejszym opowiadał emerytowany proboszcz ks. Henryk Schröder. Dalej trasa wiodła do Maciejowa. W miejscowym drewnianym kościółku z XVI wieku informacje przekazywał ks. Paweł Szwedo. Kolejnym obiektem odwiedzanym w tej miejscowości było Małopolskie Centrum Biotechniki im. ks. dr Jana Dzierżona. Zapoznaliśmy się z osiągnięciami naukowymi  Jana Dzierżona, była degustacja różnych gatunków miodu oraz możliwość jego zakupu.

 

W Byczynie byliśmy w XIV-wiecznym kościele ewangelickim ap. Piotra, a w czasie krótkiego spaceru oglądaliśmy fragmenty dawnych murów miejskich z XV w  ratusz na Rynku i dom kata.

W Rożnowie zatrzymaliśmy się w pochodzącym z XVIII wieku  drewnianym kościele św. Trójcy, który w latach 1530-1945 był kościołem ewangelickim. Obok kościoła jest ciekawa kaplica grobowa Karola Augusta Adolfa v. Eben u. Brunen w kształcie piramidy.

 

Jadąc do Gierałcic z okien autokaru oglądamy kościoły: w Wierzbicy Dolnej, zbudowany w 1688 r. przez ewangelików, a w Wierzbicy Górnej  o konstrukcji szkieletowej, jedyny tego typu w powiecie kluczborskim. W Gierałcicach zwiedzamy drewniany kościół ewangelicki z 1694 roku. W tej miejscowości są jeszcze pozostałości XIX wiecznego zespołu dworskiego.

 

Objazd po Opolszczyźnie kończymy w Pokoju w późnobarokowym kościele ewangelickim, który zbudowany został w latach 1765-1775. Obecnie jest remontowany i przywracany do dawnej świetności. W kościele przywitał nas ks. Eneasz Kowalski, a o jego historii, wyposażeniu i pracach remontowych informacje przekazał Stanisław Szynkowski.

 

Dzień kończymy na tradycyjnej uroczystej kolacji. Oprócz uczestników zjazdu uczestniczyli w niej ks. dr Marian Niemiec  z małżonką oraz Bartosz Ostrowski, kierownik Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. opolskiego. Była okazja do podsumowania Zjazdu i ustalenie przyszłorocznego spotkania, którego organizacji podjęli się Joanna Szczepankiewicz Battek i Marek Battek. Odbędzie się ono w Górach Stołowych w Pstrążnej na terenie tamtejszej parafii ewangelicko-reformowanej. Wstępnie ustalono, że XV Zjazd Przewodników Ewangelików odbędzie się w dniach 27-29 września 2013 roku.

 

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 28 przewodników i krajoznawców. Przyjechali oni z: Bielska-Białej, Cieszyna, Dzierżoniowa, Gdańska, Gdyni, Katowic, Kielc, Krakowa, Prószkowa k/Opola, Radlina, Rybnika, Skoczowa, Ustronia, Warszawy, Wieliczki, Wisły i Wrocławia.

 

W niedzielne przedpołudnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie w opolskim kościele. Nabożeństwo uświetniła nasza koleżanka Joanna Szczepankiewicz Bartek śpiewem solowym z towarzyszeniem organów. Po nabożeństwie spotykaliśmy się jeszcze z parafianami i Radą Parafialną. Była okazja, aby jeszcze raz podziękować organizatorom Zjazdu, a szczególnie Radzie Parafialnej za sfinansowanie kosztów autokaru.

 

Tekst i zdjęcia: Michał PILCH