english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Czy słyszymy tylko uchem

Noworoczne pozdrowienie

31.12.2016

Tematem tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Duszpasterstwa Niedosłyszących w Logumkloster w Danii (18-22.08.2016) było pytanie – „Czy słyszymy tylko uchem ?”


Czy słyszymy tylko uchem

Słowo z Listu do Rzymian 10, 13-17 w szczególny sposób uzmysławia nam prawdę, że „wiara rodzi się ze słuchania, słuchania Słowa Chrystusowego.” Co dzieje się z tymi, u których organ słuchu zawodzi? Gdy słuchający nie jest w stanie odebrać frekwencji mówcy?

 

Dzięki Bogu, coraz więcej jest słyszących, którzy chcą swoimi działaniami, z pomocą najnowszych osiągnięć techniki i medycyny, zaspokoić tęsknotę za dźwiękiem tych, którzy żyją w świecie zupełnej lub częściowej ciszy.

 

Nie możemy jednak zapomnieć, że nasze życie zależy także od duchowego słuchu. Bóg wyposażył człowieka w słyszące serce. Tylko dobrze ustawione na słyszenie Bożego Słowa serce, może przynieść dobre owoce. Ci, którzy noszą aparaty słuchowe, wiedzą, jak ważne jest właściwe nastawienie aparatu. Bez niego dojdzie do niezrozumienia  lub w ogóle  braku komunikacji.

 

Rok 500 lat Reformacji rozpoczęty. Wśród zasad Reformacji ta jedna, tak mocno związana z naszym tematem – „Tylko Słowo.”

 

W kazaniu na 16. niedzielę po Trójcy Świętej )wydanie polskie z 1883 roku w Cieszynie) na tekst Łk 7,11-17 ks. Marcin Luter tak pisze – „… syn wdowy jest umarły, nie ma więcej ni słuchu, ani innego zmysłu ; a jednak słyszy, gdy Pan przemówił. Zaprawdę to cud. Niesłyszący słyszy, a nieżyjący  żyje, a to wszystko na jedyne Słowo Chrystusowe. Jedno Słowo Jego to sprawuje, że śmierć musi ustąpić, a życie powrócić”.

 

Jego Słowo w moim i Twoim życiu.

 

„Słysząc rozpoczynamy nasze życie i słysząc je kończymy.

Słyszeć oznacza być…

Kiedy przestaniemy słyszeć, kończy się nasz byt,

Kiedy zaczynamy – rozpoczyna się nasze istnienie

SŁYSZĘ – więc JESTEM.” (Ernst Berndt)

 

My jednak wiemy, że wraz ze śmiercią nie kończy się nasze JESTEM.

 

W 1 Kor. 2, 9 apostoł napisał – „… Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.”

 

Z  łaską Bożą  rozpoczynamy Nowy 2017 Rok. Niech każdy jego dzień będzie drogą w mocy Bożego Słowa.

 

Synonimem słowa „słyszeć” jest „łowić uchem”.

 

Życzę nam – i  słyszącym, i tym z problemami słuchu  -  abyśmy otwartym sercem łowili Boże cenne dla naszego życia Słowo i by małe i duże cuda naszego życia w powiązaniu z wielkimi dziejami Reformacji utwierdzały nas we wierze i zaufaniu w moc Tego, który mówi: „ Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza”. (Ez 36,26) 

 

dk. Barbara Adamus