english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Delegacja Kościoła szwedzkiego w Polsce

W Polsce przebywała delegacja parafii partnerskich Kościoła Szwecji

08.10.2015

W dniach od 1 do 4 października 2015 roku, w ramach partnerstwa z Diecezją Uppsala, w Polsce przebywała delegacja parafii partnerskich Kościoła Szwecji z bp. Ragnarem Perseniusem na czele. W Parafii ewangelickiej w Łodzi z szwedzkimi luteranami spotkał się bp Jerzy Samiec.


Delegacja Kościoła szwedzkiego w Polsce

W pierwszej części spotkania w Łodzi, grupa zwiedziła archikatedrę rzymskokatolicką, gdzie spotkała się z biskupem pomocnicznym Archidiecezji Łódzkiej Kościoła rzymskokatolickiego ks. Markiem Marczakiem i proboszczem archikatedry ks. prałatem Ireneuszem Kuleszą. W spotkaniu zaakcentowano długoletnią, dobrą współpracę pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi i Gminą Żydowską w Łodzi. W podziemiach katedry wyświetlony został film pokazujący historię kościołów w Łodzi, różnych wyznań, na tle historii miasta.

Podczas wspólnego spotkania w ewangelickiej parafii św. Mateusza uczestnicy wymienili się doświadczeniami, jakie obecnie szanse i wyzwania stoją przed Kościołami i parafiami w Polsce i Szwecji. Młodzież – koordynatorzy wymiany młodzieżowej F.I.C.A przedstawili ewaluację dotychczasowej bilateralnej współpracy młodzieżowej i plany na przyszłość. Poświęcono czas na dyskusję nt. potrzeby kształcenia dorosłych w polskim i szwedzkim Kościele luterańskim. Z perspektywy polskiej temat przedstawił ks. dr Grzegorz Giemza, a z perspektywy szwedzkiej ks. Bengt Danielsson odpowiedzialny za edukację w Diecezji Uppsala.

Po wspólnym spotkaniu, goście rozpoczęli program w swoich parafiach partnerskich.
 
Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce jest jednym z trzech Kościołów partnerskich Diecezji Uppsala (pozostałe dwa to Kościół Luterański w Zimbabwe oraz Diecezja Llandaff Kościoła Anglikańskiego w Walii). Spotkania partnerskie odbywają się raz na dwa lata naprzemiennie w Polsce i w Szwecji.

Partnerstwa z parafiami w Szwecji ma obecnie 7 polskich parafii w: Bielsku, Cieszynie, Ustroniu, Opolu, Świdnicy, Łodzi i w Warszawie. Od 2011 oba Kościoły rozpoczęły współpracę w ramach duszpasterstwa młodzieży.

Inicjatorką kontaktów partnerskich z Kościołem Szwecji była Wanda Falk, dyrektor Diakonii Polskiej.