english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Doktorat o ewangelickich książkach

Aneta Sokół obroniła rozprawę doktorską „Kultura książki ewangelickiej w Polsce (po 1989 r.)

19.07.2015

13 lipca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anety Sokół.


Doktorat o ewangelickich książkach

Jej rozprawa nosząca tytuł „Kultura książki ewangelickiej w Polsce (po 1989 r.)” powstała na bazie kilkuletnich poszukiwań i prac analitycznych autorki. Ukazuje ona różne aspekty działalności wydawniczej w polskim luteranizmie, ogólnokościelnej, parafialnej, społecznej, a także prywatnej. Okazuje się, że w ostatnich 25 latach była to bardzo szeroka i różnorodna dzialalność. Autorka dotarła do większości wydawców i autorów, zatem rozprawa w dużym stopniu bazuje na materiałach źródłowych, i dzięki temu z pewnością stanie się nieodzownym punktem wyjścia dla wszystkich następnych prac nad tym zagadnieniem.

 

Komisja doktorska bardzo wysoko oceniła rozprawę i - przychylając się do opinii recenzentów - zarekomendowała ją do druku. Publikacja książkowej wersji rozprawy będzie bardzo cenną inicjatywą.

 

Aneta Sokół jest polonistą i bibliotekoznawcą. Ppracuje w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w Dziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej. Jest autorką i współautorką oraz redaktorem publikacji ksiażkowych oraz artykułów publikowanych w czasopismach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i sekretarzem Oddziału w Katowicach.

 

Więcej informacji: PTEw

 

tekst i zdjęcie: J.Sz.