english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dokument końcowy Forum Kobiet Luterańskich 2012

Oficjalne stanowisko

26.09.2012

W dniach od 21 do 23 września 2012 r., w Centrum Luterańskim w Warszawie, przy ul. Miodowej 21 odbyło się XXI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, zorganizowane przez Synodalną Komisję ds. Kobiet.


W Forum uczestniczyli przedstawiciele parafii naszego Kościoła oraz zaproszeni goście z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z Synodu Oregon, z Rosji i Republiki Czeskiej.

Temat XXI Forum brzmiał: „Nowe – stare wyzwania Kościoła”. Hasło biblijne z Księgi Izajasz 43,19 „ Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?”

 

Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec podzielił się krótką refleksją i pozdrowił zgromadzonych. Pan Karol Werner zaprezentował nowy skład Synodalnej Komisji ds. Kobiet. Następnie diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk przedstawiła referat nt. „Ludzie Biblii wobec życiowych doświadczeń”. Referująca stwierdziła, że Pan Bóg dopuszcza cierpienie i nie jesteśmy w stanie tego zgłębić i wyjaśnić. Wynika to z nieprzenikalności Bożej tajemnicy.

Cierpienia mogą być natury fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Czołową postacią biblijną zmagającą się z cierpieniem jest Hiob. Hiob, w trakcie doświadczania wszelkiego rodzaju cierpień, przechodzi metamorfozy i w końcu zbliża się do Boga stwierdzając: „Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie.”

 

Ks. Marek Londzin w referacie „Człowiek współczesny wobec życiowych doświadczeń” podzielił się przemyśleniami wynikającymi z pracy duszpasterskiej z osobami starszymi  i chorymi, przebywającymi w domu opieki. Stwierdził, że starzenie się jest naturalnym i nieuchronnym procesem w życiu człowieka. Pytaniem pozostaje, czy jesteśmy gotowi na cierpienie, na starzenie się, na odchodzenie. Czy powierzamy te zdarzenia z ufnością Panu Bogu. Zachęcał do aktywności fizycznej i umysłowej, w miarę możliwości, do ostatnich chwil życia. „Ci, którzy ufają Panu nabierają nowych sił”. Przedstawione referaty były wprowadzeniem do dyskusji w grupach tematycznych:

 

 1. Z kim rozmawia współczesna kobieta o swoich codziennych problemach – prowadziła A. Wantulok.
 2. Rozterki duchowe współczesnych kobiet – diakon M. Gaś.
 3. Ludzie dojrzali wobec cierpienia – ks. M. Londzin.
 4. Jak kobiety reagują na wyzwania swoich czasów – diakon H. Radacz.

  

Wnioski z dyskusji

 1. Należy okazywać empatię w kontaktach z rozmówcą.
 2. Odpowiednie priorytety w życiu są sposobem na pozbycie się duchowych rozterek.
 3. Metoda in vitro powinna być traktowana jako sposób leczenia niepłodności.
 4. Każdy człowiek powinien być skonfrontowany z różnorodnym cierpieniem, aby móc wykształcić właściwą postawę wobec ludzi cierpiących.
 5. Musimy zaufać Bogu podczas realizacji nowych wyzwań.
 6. Realizacja wyzwań współczesnego świata wymaga partnerstwa i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji.
 7. Powinniśmy mieć świadomość, że jesteśmy powołani do bycia świadkami Jezusa Chrystusa – to nasze stare i nowe wyzwanie.

 

XXI   Forum Kobiet Luterańskich zakończono w niedzielę nabożeństwem w Kościele Świętej Trójcy. Kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz.     

 

 przygotowały  Wiesława Werner, Karola Skowrońska, Ilona Niedoba