english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dotacja dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel

Ośrodek wsparcia rozbuduje się

28.12.2017

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel działające przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu otrzymało dotację.


Dotacja dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezes Zarządu ES Betel ks. Marcin Pysz oraz Wiceprezes Zarządu Ewa Olchowy podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisali: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin oraz Wicemarszałek Wioletta Śląska – Zyśk.

Koszt całego projektu wynosi: 1 293 488,19 zł

Dotacja z RPO WM: 1 099 464,96 zł

Wkład własny ES Betel: 194 023,23 zł

Projekt przewiduje dokończenie rozbudowy budynków parafialnych przeznaczonych na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu oraz generalny remont dotychczasowych budynków służących terapii osób niepełnosprawnych. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 r. Dzięki realizacji projektu powstaną nowe miejsca terapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu.

zdj. www.olsztyn24.com