english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drzewa rosną w lesie

Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu

10.09.2015

„Już tęsknię”,  „Siadam do śniadania i zamiast mnóstwa krzeseł tylko moje. Pomidorów nie brakuje, ale brakuje mi Was”, „Jadę autobusem, słucham muzyki TGD i czytam posty, po policzku płyną łzy, a ludzie dziwnie patrzą”. To tylko niektóre wpisy na portalu społecznościowym, jakie pojawiły się po tegorocznym Tygodniu Ewangelizacyjnym w Karpaczu. Trudno będzie atmosferę tych dni ubrać w słowa, ale spróbujmy.


Drzewa rosną w lesie

To był 24. Tydzień Ewangelizacyjny w Karpaczu organizowany przez komisję ewangelizacyjno – misyjną Diecezji Wrocławskiej, na który przyjechało 160 uczestników z całej Polski. Co roku spotykają się u podnóża Karkonoszy stali bywalcy Tygodnia, jak i spora grupa nowych osób. Dzięki temu nie ma monotonii, ani tworzenia hermetycznie zamkniętej grupy, ale każdy wnosi coś swojego, niepowtarzalnego w ten wspólny Tydzień.

 

Formuła ewangelizacji pozwala na bardzo intensywne przeżywanie życia we wspólnocie. Praktycznie od rana do późnego wieczora zapewniony jest program, dający możliwość bycia razem. To jest z jednej strony wyzwanie dla grupy, na ile potrafimy być ze sobą w codziennych sytuacjach (posiłki, noclegi, wycieczki), z drugiej strony stworzenie szansy na wejście w bardzo bliskie, czasem przyjacielskie relacje. Przede wszystkim jednak nacisk położony jest na budowanie wiary i pogłębianie relacji z Bogiem. Każdy dzień rozpoczynał się od wspólnego śpiewu. Nie we wszystkich parafiach mamy taką możliwość, aby śpiewać pieśni z „Chwalmy Pana” lub ze śpiewnika Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. W Karpaczu śpiewało się świetnie, tym bardziej, że akompaniował nam ośmioosobowy zespół prowadzony przez Adama Świderskiego z Łodzi. Poranne rozważania prowadzone były przez ks. Edwina Pecha, dk. Izabelę Sikorę, Adama Świderskiego i Przemysława Florjanowicza-Błachuta, co dawało nam możliwość zapoznania się nie tylko z różnymi refleksjami, ale również odmiennymi sposobami dzielenia się wiarą. Cenne było to, że wśród wygłaszających poranne rozmyślania były również osoby świeckie. Aby swobodnie prowadzić zajęcia biblijne uczestnicy dzieleni byli na trzy grupy: dzieci, młodzież i dorośli.

 

Najmłodsi zapoznawali się z historią Mojżesza. To nie było tylko przypominanie sobie dawnych wydarzeń. Życie Mojżesza niesie wiele przesłań, które są aktualne w dzisiejszej rzeczywistości naszych dzieci, o czym mogliśmy słuchać każdego wieczoru w czasie podsumowania dnia w Kościele Wang lub w Ośrodku Legniczanka. Dzieci prowadzone były przez Katarzynę Luc ze Szczecina i Katarzynę Bruzi z Wałbrzycha oraz Dorotę Burchardt, Małgorzatę Skwierz, Agnieszkę Kupską i Marka Stawarczyka.

 

Bardzo liczna grupa młodzieżowa (ponad 30 osób), mimo rozpiętości wiekowej, bardzo dobrze ze sobą współpracowała, prowadzona przez duszpasterza młodzieżowego Diecezji Wrocławskiej diakon Izabelę Sikorę ze Szczecina. Młodzi ludzie przy pomocy wielu metod aktywizujących starali się odpowiedzieć na najważniejsze pytania takie jak: kim jestem? jak wybaczać sobie i innym, jak współdziałać w grupie, czym może być kryzys, jaką siłę ma Ojcowska Boża miłość? Jeśli komuś wydawało się, że ci młodzi ludzie przyjeżdżają do Karpacza tylko dla atmosfery i bycia razem, ten zmienił zdanie po świadectwach, jakie złożyła młodzież w ostatni wieczór. Wspaniałe refleksje, opis wielkich emocji oraz głęboko przeżywanej relacji z Bogiem, a także nadzieje pokładane w Nim – to było dla wszystkich bardzo budujące. Znamienny był również prezent, jaki otrzymała od młodzieży prowadząca: koszulkę ze zdjęciem grupy, z napisem „kobieta ksiądz”.

 

Miałem kolejny raz wielką przyjemność prowadzić zajęcia z dorosłymi. Zaczęliśmy od obrazu drzewa, który symbolizuje wierzącego człowieka zakorzenionego w Bogu. Mamy wielki przywilej naszą przeszłość, grzeszność, i przyszłość, nasze lęki, samozrozumienie i nadzieje zakorzenić w Bogu. Drzewo jednak rośnie w lesie, dlatego zastanawialiśmy się, czy nasz lokalny zbór jest naszym Bożym Lasem, a jeśli tak, to co nam on daje, czy czujemy się za niego odpowiedzialni, co jesteśmy w stanie uczynić dla ratowania jego dobrego imienia, co to znaczy nie gorszyć innych. Ciekawa była również dyskusja nad tematem „czy wszystko co biblijne jest dzisiaj biblijne?”.

Cechą charakterystyczną Tygodnia Ewangelizacyjnego w Karpaczu jest bardzo duże zaangażowanie uczestników we współprowadzenie programu. Zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, śpiew wspólny, występy solowe w czasie wieczornych spotkań oraz niedzielnych nabożeństw, występy w czasie Wieczoru Talentów, organizowanie i prowadzenie wycieczek (górskich – np.: Samotnia, Śnieżka, autokarowych – np.: Skalne Miasto w Czechach, Cieplice, Zamek Książ) – te wszystkie aktywności prowadzone były przez uczestników. Szczególne podziękowania należą  się wszystkim świeckim współprowadzącym, którzy poświęcili wolny czas, urlop, aby swoje umiejętności wykorzystać dla umocnienia Bożego Lasu, który od lat tworzymy w Karpaczu, dzięki otwartości, życzliwości i wspaniałej organizacji gospodarzy miejsca Bogusławy Pech i ks. proboszcza Edwina Pecha.

 

Tydzień zakończył się oficjalnie niedzielnym nabożeństwem, na którym kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.  Ale ten Tydzień trwa nadal. Nie tylko na portalach społecznościowych, ale we wspomnieniach, w sercach, modlitwach i codziennym życiu uczestników.