english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dwanaście błogosławionych dni

Wczasy świąteczno-noworoczne w Jaworniku

14.01.2014

Dzień 22 grudnia 2013 r. był dniem przyjazdu, a zarazem pierwszym dniem pobytu w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku. Żegnając się 2 stycznia 2013 r. zadeklarowaliśmy, że jak Pan Bóg pozwoli, to za 355 dni, jeżeli zostaniemy zaproszeni – to tutaj przyjedziemy. Zostaliśmy zaproszeni, z zaproszenia skorzystaliśmy i przyjechaliśmy. Ogółem było 46 uczestników z 3 diecezji naszego Kościoła. 11 uczestników przyjechało po raz pierwszy. Najliczniejsza grupa przyjechała z Diecezji Katowickiej. Naszym opiekunem był student V roku ChAT – Bogusław Sebesta.


Dwanaście błogosławionych dni

Uczestniczyliśmy w 8 nabożeństwach, podczas których występowały chóry tutejszej parafii – mieszany, młodzieżowy i dziecięcy. W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego nabożeństwo prowadzone było przez młodzież, liturgię prowadzili wspólnie studenci ChAT-u - Piotr Sztwiertnia i Bogusław Sebesta, a kazanie wygłosił nasz opiekun. Pogoda w tym roku nie dopisała – jesienna słota, huraganowe wiatry, które powodowały przerwy w dostawie prądu, przez co musieliśmy korzystać ze świec.

 

Mimo niesprzyjającej pogody, nie nudziliśmy się, o co zadbał ks. Zdzisław Sztwiertnia i nasz opiekun. Odwiedzili nas księża: Emil Gajdacz, Jerzy Below i Marek Londzin. Jak co roku, odwiedzili nas kolędnicy – grupa śpiewacza “Wańcy” z Jawornika. Śpiewane kolędy oraz złożone życzenia zostały przekazane wraz z drobnym podarunkiem w postaci kalendarzy ściennych. Członek Rady Parafialnej z Miechowic zapoznał nas z działalnością Matki Ewy, a także pokazał prezentację multimedialną obrazującą obecny stan kościoła i obiektów zniszczonych przez szkody górnicze. Odwiedziła nas diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, współautorka książki “Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu. “Wszyscy żyjemy z brania i dawania. Branie nazywa się modlitwą, a dawanie miłością” – to motto przyświecało pracy diakonis. Szczegółowo omówiła pracę ewangelickich diakonis w służbie chorym - w Miechowicach na Górnym Śląsku, w Bielsku, gdzie znajdował się dom diakonis i szkoła pielęgniarska, w Diakonacie “Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Zobaczyliśmy 3 filmy wyświetlone nam przez opiekuna: Nierozerwalna więź; Ewangelia wg Jana; Ewangelia wg Łukasza.

 

Powoli nasz pobyt  dobiegał do końca. W Sylwestra o godz. 17.00 wzięliśmy udział w nabożeństwie połączonym ze spowiedzią i Komunią Świętą. Kazanie wygłosił ks. Z. Sztwiertnia, a podczas dystrybucji pomagał opiekun, który podkreślił, że ten dzień zapamięta, bo po raz pierwszy pomagał podczas sprawowanie Sakramentu Ołtarza. O godzinie 23-ej zebraliśmy się ponownie w kaplicy, oczekując nadejścia Nowego Roku. Towarzyszyła nam modlitwa, śpiew, wyciszenie oraz rozważanie naszego opiekuna Bogusława. Nadejście roku 2014 oznajmiło nam bicie dzwonów. W pierwszym tego roku o godz. 10.00 wzięliśmy udział w nabożeństwie. Było nam w Jaworniku bardzo dobrze.

 

Dziękujemy ks. Zdzisławowi Sztwiertni jako gospodarzowi parafii i domu gościnnego za włożony trud w przygotowanie nam 12-dniowego pobytu, kiedy mogliśmy spędzić piękne Święta Narodzenia Pańskiego oraz za troskliwą opiekę Bogusławowi Sebeście. Dziękujemy kucharkom za smaczne, urozmaicone i obfite posiłki oraz pozostałemu personelowi, który dbał, żeby było nam ciepło oraz czysto w naszych pokojach. Nade wszystko dziękujemy Panu Bogu Wszechmogącemu za błogosławieństwo i światło na drodze naszego życia.

 

Uczestniczka spędzająca po raz piąty Święta Narodzenia Pańskiego w Jaworniku

 

***

 

Garść refleksji osoby, która po raz pierwszy była uczestnikiem wczasów.

 

Dzięki barwnej opowieści ks. Marka Londzina z Dzięgielowa przenieśliśmy się w myślach do Izraela – miejsca narodzenia naszego Zbawiciela – do Betlejem. Wrażenia z tygodniowej wycieczki do Ziemi Świętej dotyczyły także odwiecznych sporów między Palestyńczykami i Żydami, tragedii Holokaustu.

 

Wykłady i spotkania poszerzyły zarówno naszą sferę poznawczą jak i emocjonalną. Liczne nabożeństwa wzbogacone występami tutejszego chóru, dzieci i młodzieży; poruszały nas treścią kazania, dawały możliwość głębokich przemyśleń. Kazania młodych – studentów ChAT – Bogusława Sebesty i Piotra Sztwiertni wzbudziły wiele refleksji.