english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dyskusja nad stanem Kościoła

Drugi dzień obrad Synodu Kościoła

27.10.2012

Drugi dzień obrad Synodu Kościoła rozpoczął się od rozmyślania wygłoszonego przez ks. Piotra Mendrocha. Myśl przewodnia jego rozważania była oparta na jednym z czterech podstawowych haseł Reformacji - Sola Scriptura (tylko Pismo Święte).


Dyskusja nad stanem Kościoła

Po tym modlitewnym wprowadzeniu Synod rozpoczął obrady. Ich porządek obrad przewidywał realizację m.in. następujących zagadnień:

 

- Sprawozdanie merytoryczne Konsystorza (Adam Pastucha)

- Preliminarz budżetowy
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian wieku emerytalnego
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian składu Synodu
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiana ZPW
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w prawie finansowym
- Prezentacja projektu „Stanowiska Synodu Kościoła E-A w RP w sprawie małżeństwa, rodziny i seksualności człowieka urzędu duchownego”
- Wykład i prezentacja planów związanych z jubileuszem 500 lat Reformacji (ks. Marcin Brzóska)

 

Po dyskusji Synod Kościoła przyjął sprawozdanie merytoryczne Konsystorza, złożone przez jego wiceprezesa, Adama Pastuchę. Uchwalono również preliminarz budżetowy Kościoła na rok 2013, zakładający utrzymanie większości przychodów i wydatków na tegorocznym poziomie.

 

Większość pozostałych spraw została po dyskusji przekazana do dalszych prac w komisjach synodalnych. Przyjęto poprawkę do Zasadniczego Prawa Wewnętrzego Kościoła, która przewiduje trzyletni okres nabywania biernego prawa wyborczego po zmianie parafii czy wstąpieniu do Kościoła. Zmiana ta będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Na mocy tej poprawki członkowie parafii, którzy będą chcieli kandydować w wyborach do władz parafialnych i synodu diecezjalnego, będą musieli wykazać się co najmniej trzyletnim uczestnictwem w życiu danej parafii. Pozostałe warunki posiadania biernego prawa wyborczego przez parafian czyli ukończenie 21 lat, branie udziału w życiu kościelnym i przystępowanie do Stołu Pańskiego, nie uległy zmianie.

 

Synod zatwierdził również nową podstawę programową nauczania lekcji religii ewangelickiej dla wszystkich typów szkół.

  

Sobotnie obrady zakończyła modlitwa wieczorna, przygotowana przez ks. dra Mariana Niemca.

  

Zobacz również:

Pierwszy dzień obrad Synodu - relacja

Więcej informacji o Synodzie Kościoła: Zapowiedź sesji

Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki