english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

DZIEDZICTWO IGNOROWANE

Ewangelicka sztuka i kultura w Małopolsce

19.09.2013

Projekt DZIEDZICTWO  IGNOROWANE – ewangelicka sztuka i  kultura  w Małopolsce ma umożliwić przełamywanie stereotypów i uprzedzeń dzięki uświadomieniu jego uczestnikom kreatywnej roli wielokulturowości i różnorodności co będzie możliwe dzięki stworzeniu szlaku kulturowego łączącego miejscowości położone na terenie Małopolski,  a związane w jakiś sposób z ruchem reformacyjnym na przestrzeni wieków (od wieku XVI).


DZIEDZICTWO  IGNOROWANE

WYDARZENIA I TERMINY W RAMACH PROJEKTU

 

SIERPIEŃ:

25.08. 2013 - promocja i inauguracja konkursu fotograficzno-faktograficznego (godz.11.00)

·       wyprawa pt. „DZIEDZICTWO IGNOROWANE – ŚLADAMI EWANGELIKÓW PO KRAKOWIE”

·       zwiedzanie kościoła św. Marcina i jego otoczenia dla dorosłych i dla dzieci (w aktywizującej formie)                       

 

WRZESIEŃ:

14.09.2013 – wyjazd rozpoznawczo-dokumentacyjny – koszt 10zł/os (przejazd, poczęstunek, ubezpieczenie)

·       Trasa: Kraków - Wola Justowska – Aleksandrowice - Łuczanowice – Kraków (wyjazd o godz. 9.30,  powrót ok. 16.30, Kraków- Hotel Royal)

·       Spotkanie „PRZY DWORZE w ŁUCZNOWICACH” i występ Zespołu Wokalnego im. Wacława z Szamotuł – (godz. 13.00)

·       Gra terenowa w Łuczanowicach: „GDZIE CIOŁEK, GDZIE DOŁĘGA?”(dla chętnych) lub spacer po parku i okolicy (godz. 13.15-14.15)

·       NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE NA CMENTARZU W ŁUCZANOWICACH uświetnione występem chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie (godz. 14.30)

 

15.09.2013– konsultacje instruktażowo-merytoryczne dla zainteresowanych konkursem fotograficzno-faktograficznym (godz. 11.30 -13.00)

 

PAŹDZIERNIK:

12.10.2013 -wyjazd rozpoznawczo-dokumentacyjny - koszt 10zł/os (przejazd, poczęstunek, ubezpieczenie)

·       Trasa: Kraków- Proszowice- Żabno- Tarnów- Kraków (wyjazd: godz. 8.00, powrót ok. 18.00 - Kraków - Hotel Royal)

·       Gra miejska w Tarnowie – „SZKOCKI  MEMBRAN”

·       Warsztaty fotograficzne  i kartograficzne

 

13.10.2013- konsultacje instruktażowo-merytoryczne dla zainteresowanych konkursem fotograficzno-faktograficznym (godz. 11.30 -13.00)

27.10.2013 - zwiedzanie kościoła św. Marcina i jego otoczenia oraz wyprawa pt. „DZIEDZICTWO IGNOROWANE – ŚLADAMI EWANGELIKÓW PO KRAKOWIE”- dla dorosłych i dla dzieci w aktywizującej formie (godz. 11.15 -14.30)

 

LISTOPAD:

DNI  OTWARTE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA                                                                    

9.11.2013 - Spotkania podsumowujące wyjazdy rozpoznawczo-dokumentacyjne: wykłady, warsztaty fotograficzne, zwiedzanie kościoła i jego otoczenia, projekcja filmu „Luter” (godz. 10.00 - 19.00)

 

10.11.2013 - Spotkanie podsumowujące – prelekcja historyczna ”DZIEDZICTWO IGNOROWANE” i koncert muzyczny, zwiedzanie kościoła i jego otoczenia (godz. 11.15 – 14.00)

 

do 20. 11. 2013 - nadsyłanie prac na konkurs fotograficzno-faktograficzny

 

GRUDZIEŃ:   wystawa pokonkursowa

1.12.2013 – zakończenie konkursu fotograficzno-faktograficznego i wręczenie nagród podczas uroczystego wernisażu wystawy wyróżnionych prac (godz. 11.30 – 13.00)

 

8.12.2013– podsumowanie projektu i prezentacja zebranych materiałów (godz. 11.30-13.00)

 

10.12.2013 – zamknięcie projektu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Zarówno Kraków, jak i Małopolska słyną z rozlicznych i cennych zabytków, które od kilkunastu lat są promowane poprzez różnorodne programy i projekty pozwalające na tworzenie wielu nowych szlaków kulturowych.  Powstał m.in. Krakowski Szlak Świętych, istnieje także Szlak Jana Pawła II wiodący przez Małopolskę. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku renesans przeżywają zabytki żydowskie – przez lata zapomniane i dewastowane, obecnie odrestaurowane i tworzące malowniczy Szlak Zabytków Żydowskich. Wśród licznych szlaków religijno-kulturowych brak jest „Szlaku pamiątek Reformacji”, a nawet „mało kto słyszał o dziejach krakowskich i małopolskich dysydentów religijnych.  Ignorancja ta wynika z braku należytej informacji uświadamiającej społeczeństwo o historii wielokulturowej niegdyś Małopolski.  Przyczyną takiej sytuacji są utrwalone                          w przeszłości stereotypy i wrogie postawy wobec innowierców. Z upływem stuleci wrogość wprawdzie osłabła, zastąpiła ją jednak obojętność czy niechęć do poznawania ludzi, miejsc, historii i kultury związanych ze środowiskiem ewangelickim czyli powszechna IGNORANCJA w tym obszarze i tematyce.[1] Właśnie taka postawa wobec ewangelików, nieznajomość ich historii, pozostawionego dziedzictwa, zasług protestantów dla krakowskiej, małopolskiej czy nawet polskiej kultury i nauki oraz dotkliwa luka w przewodnikach po regionie skłoniły grupę osób związanych z Polskim Towarzystwem Ewangelickim lub działających na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, do przygotowania tego projektu.

 

Projekt DZIEDZICTWO  IGNOROWANE – ewangelicka sztuka i  kultura  w Małopolsce ma umożliwić przełamywanie stereotypów i uprzedzeń dzięki uświadomieniu jego uczestnikom kreatywnej roli wielokulturowości i różnorodności co będzie możliwe dzięki stworzeniu szlaku kulturowego łączącego miejscowości położone na terenie Małopolski,  a związane w jakiś sposób z ruchem reformacyjnym na przestrzeni wieków (od wieku XVI).

W ramach projektu realizowane będą działania nastawione na:

·  budowanie tożsamości lokalnej wokół tradycji ewangelickiej, zwrócenie uwagi uczestników na wartości płynące                                z różnorodności oraz propagowanie wśród nich troski o dziedzictwo materialne i niematerialne np. dorobek intelektualny, muzyczny, zaangażowanie społeczne itp,

·  przygotowanie do czerpania satysfakcji z wielokulturowego bogactwa regionu oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowej poprzez wykorzystanie działań o charakterze eksploracyjnym, które dadzą możliwość poznania dziedzictwa kulturowego regionu oraz dotarcie do ciekawych miejsc

·  tworzenie pozytywnej atmosfery wokół kwestii wielokulturowości i dotarcie z przekazem o wielokulturowym dziedzictwie regionu do znaczącej części mieszkańców

·  kształcenie i doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się tradycyjnymi i nowymi formami przekazu oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w projektach twórczych

·  stworzenie przestrzeni do poznawania się, ustalenia nowych ról oraz budowanie relacji między osobami z różnych grup środowiskowych i wyznaniowych, wzbudzanie pozytywnych emocji wśród uczestników przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz promowaniu walorów krajobrazu kulturowego Małopolski oraz rozbudzeniu świadomości  o konieczności jego ochrony.

                                           

Projekt „DZIEDZICTWO IGNOROWANE” przygotowany został przede wszystkim dla społeczności ewangelickiej, wśród której znajdują się osoby mogące przyczynić się do zgromadzenia odpowiedniego materiału faktograficznego, jednak skierowany jest także do wszystkich osób zainteresowanych poznawaniem róznych aspektów wielokulturowości. Mogą w nim zatem uczestniczyć zarówno mieszkańcy Krakowa czy Małopolski, jak i mieszkańcy województw ościennych (np. śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, bowiem te tereny obejmuje diecezja katowicka kościoła ewangelicko-augsburskiego).[1]Ewa Elżbieta Nowakowska, Dziedzictwo ignorowane – krakowski szlak pamiątek Reformacji, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem                prof. dr hab. Piotra Krasnego, Akademia Dziedzictwa, Kraków 2012

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu p. Aleksandra Rzońca

tel. 515 076 126, e-mail: a.m.rzonca@gmail.com