english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dzień 1 listopada ...

Od przemijania w stronę nadziei

01.11.2013

Dnia 1 listopada Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi Pamiątkę Umarłych i Świętych Pańskich. Dzień ten poświęcony jest wspominaniu zmarłych i dziękowaniu Bogu za ich życie oraz duchowym podążaniem w refleksji nad przemijaniem, śmiercią oraz zmartwychwstaniem.


Dzień 1 listopada ...

Listopad z jego smutną aurą kojarzy się nam zazwyczaj z umieraniem i wspomnieniem kogoś, kto dawno lub niedawno od nas odszedł. Żyjemy nadzieją, że osoby, których nie ma już wśród nas, przeszły z śmierci do życia, odeszły na mieszkanie do domu Ojca (J 14,1). Listopad to miesiąc przeznaczony na refleksję też o naszej przemijaniu i o wieczności, która czeka wierzących.

 

Liturgicznie dzień 1 listopada pokazuje nam dwa wymiary. 

 

Pierwszy z nich wpisany jest w ów dzień od wieków. To dzień wspominania męczenników Kościoła i wszystkich, którzy swoim życiem składali dobre świadectwo o Bogu i Jego miłości. Kościół luterański nie uznaje kultu świętych, ale osoby, które w wierze odeszły do Pana, stają się dla wierzących autorytetami i przykładami polecanymi do naśladowania. W dzień 1 listopada przypominamy więc ich służbę, wiarę i nadzieję. Chcemy w ten sposób realizować apostolskie wskazania autora listu do Hebrajczyków, który stwierdza:  "Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich” (13,7).

 

Drugi wymiar 1 listopada to pamiątka umarłych. Dawniej w naszej tradycji konfesyjnej dzień ten przypisany był do ostatniej niedzieli roku kościelnego, do Niedzieli Wieczności. Jednak dziś luteranie właśnie 1 listopada w sposób szczególny pochylają się w refleksji wiary nad sprawami ostatecznymi, nad fenomenem ludzkiego przemijania. Idziemy na cmentarze, odprawiamy nabożeństwa i wspominamy naszych bliskich, których Pan powołał już do siebie.

 

W każdym przypadku dzień 1 listopada staje się czasem refleksji nad życiem i śmiercią oraz budzeniem nadziei przez Tego, ktory śmierć pokonał - przez Jezusa Chrystusa.