english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dzień Holenderski w Warszawie

20-lecia Komisji ds. kontaktów polsko-holenderskich

10.11.2013

 

W Centrum Luterańskim w Warszawie 26 października br. odbył się Dzień Holenderski. Spotkanie było okazją do uczczenia 20-lecia Komisji ds. kontaktów polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce z Kościołem Protestanckim w Holandii.


Wspomniano wieloletnią działalność i zaangażowanie wielu osób z Polski, ale przede wszystkim tych, którzy po stronie holenderskiej uczestniczyli w partnerstwie i wykazali się odwagą, by w czasach komunizmu rozpocząć te kontakty oraz wspierać Polaków duchowo i materialnie.

 

Witając gości ks. bp Jerzy Samiec podkreślił jak ważne dla naszych Kościołów były i są relacje partnerskie. Wskazał na potrzebę ich kontynuacji oraz rozwijania nowych wymiarów tej współpracy.

 

Gośćmi spotkania byli ks. bp Jan Szarek oraz ks. Roman Pawlas, którzy przed 30 laty byli jednymi z prekursorów tych kontaktów. Stronę holenderską reprezentował ks. Johan Beks – przewodniczący komisji ds. kontaktów z Polską w Holandii.

 

Analizując początki kontaktów partnerskich, ks. Johann Beks przypomniał osobę Hebe Kohlbrugge, która w czasie wojny otwarcie występowała przeciwko nazizmowi, za co znalazła się w obozie Ravensbrück. Ona, zdaniem ks. Beksa zainspirowała młodych holenderskich studentów do kontaktu z Polską, a wśród nich znalazł się m.in. ks. Johann Beks, ale także Chris Mataheru, Janos Schelevis oraz Piet van Veldhuizen.

 

W swoim wystąpieniu ks. Roman Pawlas podkreślił znaczenie działalności ks. Pieta van Veldhuizena i seminariów prowadzonych przez niego przez 20 lat dla studentów i osób zainteresowanych. Służba ks. Pieta pozostawiła istotne ślady w ludziach, którzy w nich uczestniczyli.

 

W części spotkania zajmowano się aktualnymi relacjami pomiędzy krajami i Kościołami. Najważniejszą poruszoną kwestią były problemy Polaków pracujących w Holandii.

 

Zauważono, że w Holandii mieszka aktualnie blisko 90 000 Polaków. Na podstawie Centralnego Biura Statystyki w Hadze tylko w roku 2011 napłynęło do Holandii 19 000 Polaków. Wielu z nich padło ofiarą nieuczciwie działających polskich agencji zatrudnienia, które umieszczają Polaków w swoistego rodzaju hotelach – gettach, nie dając im możliwości na naukę języka i funkcjonowania w społeczności, ale też godziwy zarobek. Wielu z nich, nie chcąc wracać do Polski, powiększa grono osób bezdomnych w Holandii.

 

Uczestnicy spotkania uznali, że muszą zostać podjęte starania, aby informować wyjeżdżających do pracy w Holandii o zagrożeniach związanych z pracą za granicą, ale też zachęcić ich do nauki języków, a przede wszystkim sprawdzania agencji, które proponują pracę Polakom.

 

Zauważono, że bardzo ważną inicjatywą jest także działalność informacyjna w lokalnych parafiach oraz organizacja nabożeństw w języku polskim w Holandii. Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się 27 października br. w Hadze i było prowadzone przez duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Wojciecha Prackiego.

 

Spotkanie było również okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi parafiami w Polsce, co dało jego uczestnikom możliwość zapoznania się z aktualnymi projektami.

 

Uczestnicy spotkania ogłosili także dokument końcowy:

 

Dokument końcowy – Dzień Holenderski 2013

 

Uczestnicy i uczestniczki Dnia Holenderskiego, który został zorganizowany przez Komisję ds. polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w dniu 26 października w Centrum Luterańskim w Warszawie, wyrażają swoje podziękowaniom Braciom i Siostrom z Kościoła Protestanckiego w Holandii za wieloletnie zaangażowanie w kontakty partnerskie oraz wsparcie materialne oraz duchowe Kościołów w Polsce. Podkreślają również udział polskich duchownych i parafian, którzy nadal podtrzymują kontakty partnerskie i dbają o intensywne relacje z parafiami w Holandii. Jest to działalność, która nie tylko daje możliwość relacji i wzajemnego poznawania się, ale będzie zapewne ciągle inspirować do odkrywania nowych obszarów współpracy.

 

Jednocześnie, osoby zebrane podczas spotkania, wyrażają niepokój związany z sytuacją Polaków pracujących w Holandii. Z uwagi na to, że wśród nich są także członkowie Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego, ta sprawa powinna zainspirować je do działania. Uczestnicy spotkania zachęcają Kościoły, parafie oraz poszczególnych duchownych do włączenia się w akcję informacyjną, mającą na celu uświadomienie osobom wyjeżdżającym za granicę jakie wiążą się z tym zagrożenia. Proponują zapoznanie się z następującymi materiałami dostępnymi na stronach Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia – Praca w Holandii – przydatne informacje dotyczące agencji zatrudnienia w Holandii (link).

 

Uczestnicy Dnia Holenderskiego mają również nadzieję, że zostaną wkrótce podjęte starania ze strony rządu polskiego, które zniwelują szkodliwą działalność nieuczciwych polskich agencji zatrudnienia i poprawią sytuację Polaków pracujących w Holandii.