english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Egzegeza.pl

Zaproszenie na nową stronę internetową

01.12.2012

W ostatnich dniach powstała nowa strona internetowa www.egzegeza.pl, z której zasobów można już korzystać.Strona poświęcona jest biblijnym tekstom, będącym perykopami kazalnymi w naszym Kościele i w założeniu ma służyć pomocą duchownym w przygotowywaniu kazań.


Egzegeza.pl

Na stronie umieszczane są krótkie egzegetyczne wprowadzenia do poszczególnych tekstów biblijnych. Zawierają one bliskie oryginałowi tłumaczenia z języków oryginalnych, zaopatrzone w uwagi dotyczące tekstu perykopy oraz krótki egzegetyczny komentarz przybliżający jej znaczenie.

 

Omówienia perykop biblijnych przygotowywane są przez pracowników katedr: Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego oraz Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także przez Absolwentów Akademii i specjalistów w dziedzinie egzegezy biblijnej.

 

Mamy nadzieję, że umieszczone na stronie materiały okażą się pomocne nie tylko osobom duchownym, ale także prowadzącym godziny biblijne, rozważania, spotkania oraz przydadzą się w prywatnym studium Pisma Świętego

 

Bożena Giemza