english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczna ordynacja w Siedmiogrodzie

Wspólna deklaracja Kościołów w Rumunii

18.07.2017

4 lipca odbyła się wspólna ordynacja duchownych w Siedmiogrodzie.


Ekumeniczna ordynacja w Siedmiogrodzie

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (d. Konkordia Leuenberska) oznacza wzajemne uznawanie sakramentów i ordynacji przez ewangelickie Kościoły członkowskie – to nic nowego. Ale ordynacja księży z różnych Kościołów podczas wspólnej liturgii nie była już tak oczywista aż do 4 lipca 2017 roku. 

Tego dnia dwa węgierskojęzyczne Kościoły działające w Rumunii przypieczętowały swoją współpracę, podpisując wspólną deklarację i ordynując 13 nowych duszpasterzy – 8 reformowanych i 5 luterańskich.

W trakcie kazania biskup Rumuńskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego ks. Zoltán Dezső Adorjáni powiedział: – To Bóg daje naszym Kościołom ducha wspólnoty. A to, że mamy wspólnotę ołtarza i ambony znajduje niezwykły wyraz w dzisiejszej uroczystości. Każdy z nas otrzymuje różne dary, ale jesteśmy tego samego Ducha. Symbolicznie można ująć to tak, że drzewo naszej wspólnoty wyrasta z jednego korzenia, jakkolwiek nie byłby on rozgałęziony. Dlatego nie zadowala nas powierzchowna ekumenia, ale potrzebujemy realnej jedności i prawdziwego porozumienia.

W uroczystościach wziął także udział zuryski pastor Christoph Sigrist z Kościoła reformowanego w Szwajcarii. Przypomniał, że Kościoły protestanckie są częścią 500-letniego dzieła Reformacji. – Zadaniem Kościoła jest przemienianie społeczeństwa we wspólnotę ludzi aktywnych, silnych i gotowych, by sobie pomagać – zauważył, przytaczając wypowiedź ks. Ulricha Zwingliego:

Który Kościół jest Chrystusowy? Ten, który słucha Słowa Bożego. Gdzie jest Kościół Chrystusowy? Na całym świecie. Kto do niego należy? Wszyscy wierzący. Kto ich rozpoznaje? Bóg.

Trzynaścioro młodych teologów – cztery kobiety i dziewięciu mężczyzn – złożyło podczas wspólnej luterańsko-reformowanej liturgii przysięgę ordynacyjną i otrzymało błogosławieństwo do służby w Kościele.

Dodatkowo podpisano deklarację między Kościołem reformowanym w Rumunii a Rumuńskim Kościołem Ewangelicko-Luterańskim, która przewiduje wspólne kształcenie duchownych w Instytucie Teologicznym w Kluż-Napoce oraz pogłębienie współpracy w dziedzinie edukacji. Na koniec uroczystości przedstawiciele diecezji Dési przekazali okolicznościowy sztandar na rzecz diecezji w Kluż-Napoce, by pozostał tam aż do następnego spotkania delegatów obu Kościołów.

źródło: www.ekumenizm.pl