english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumenicznie w Chinach

Wspólne tłumaczenie Deklaracji o Usprawiedliwieniu

18.06.2014

W tym roku minie 15 lat od podpisania Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu, najważniejszego dokumentu dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego ostatnich dekad. Z tej okazji chińscy luteranie i katolicy dokonali wspólnego tłumaczenia dokumentu.


Ekumenicznie w Chinach

W inauguracji ekumenicznego tłumaczenia Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu uczestniczyła bp Jenny Chen z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Hong Kongu, ordynariusz diecezji Hong Kong kardynał John Tong Hon oraz ks. Tin-yau Yuen, zwierzchnik metodystów, którzy podpisali Deklarację w 2006 roku. Inicjatywa ekumenicznego tłumaczenia wyszła ze strony luterańskiej, a konkretnie ks. dr. Nicolasa Tai, dziekana Luterańskiego Seminarium Teologicznego.

 

Gdy w 1999 roku podpisano w Augsburgu Wspólną Deklarację o Usprawiedliwieniu w Chinach trud przetłumaczenia dokumentu podjęło dwóch teologów ks. Tai oraz katolicki kapłan Joy. Problem polegał jednak na tym, że obydwa dokumenty inaczej tłumaczyły kluczowe pojęcia, w tym usprawiedliwienie. W wersji rzymskokatolickiej usprawiedliwienie przetłumaczono jako „już całkowicie usprawiedliwiony”, a w luterańskiej „zwiastowane usprawiedliwienie”, które każdorazowo wyrażają inną hermeneutykę usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Zespołowi złożonemu z rzymskokatolickich i luterańskich teologów udało się dokonać tłumaczenia, pod którym mogły podpisać się obydwa Kościoły oraz metodyści.

 

W rozmowie z Lutheran World Information ks. dr Tai podkreślił, że w planach jest wspólne tłumaczenie Pisma Świętego – tłumaczenie rzymskokatolickie na ponad 80 lat, a luterańskie sporządzono całkiem niedawno. Obydwie inicjatywy pokazują owocną współpracę rzymskich katolików i luteran w Hong Kongu i poza nim. Są to szczególne uwarunkowania, w których obydwie wspólnoty stanowią mniejszość w wieloreligijnym społeczeństwie.

 

Kościół Ewangelicko-Luterański Hong Kongu liczy ponad 17 tys. wiernych. Na terenie Hong Kongu działają jeszcze trzy inny Kościoły luterańskie, posiadające łącznie 27 tys. wiernych.

 

luter2107.pl

Lutheran World