english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumenicznie w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu

Spotkanie robocze

26.04.2016

Ekumenicznie w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu

W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu odbyło się ekumeniczne spotkanie robocze osób konsekrowanych skupionych wokół kręgu „Christophorus”, przygotowujące kolejną międzynarodową konferencję  na sierpień 2018 r.

Konferencje te odbywają się naprzemiennie w krajach Europy Zachodniej i w Polsce od końca lat 70-tych XX wieku – z inicjatywy anglikańskiego Benedyktyna, O.Christophera Law.

Planowane spotkanie ekumeniczne osób konsekrowanych (księży rzym.kat, zakonnic, zakonników, diakonów, diakonis i księży ewangelickich z Niemiec, Polski, Litwy, Anglii) w 2018 r. ma odbyć się ponownie na terenie Polski. W tym celu komitet spotyka się dwukrotnie przed ustalonym terminem w kraju wyznaczonym do zorganizowania konferencji.

Od 2012 r. dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk należy do komitetu organizacyjnego „Christophorus”, zaś w spotkaniach ekumenicznych osób konsekrowanych bierze udział od 2006 r. W Lubiniu uzgodniono termin i miejsce konferencji „Christophorus” na  20-25 sierpnia 2018 r. w Otwocku, w Domu Rekolekcyjnym księży Pallotynów. Uzgodniono również temat główny konferencji na 2018 r. – O Bożym miłosierdziu (Mt 5,7).
 
Na zaproszenie ks.Waldemara Gabrysia komitet organizacyjny „Christophorus” w dniu 24.kwietnia 2016 r.  wziął udział w niedzielnym nabożeństwie w Parafii Ewangelicko-Augsburskim w Lesznie. Kazanie wygłosiła dk. A.Błahut-Kowalczyk.

tekst: abk