english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumenicznie w stolicy przy Miodowej

Nabożeństwo ekumeniczne dla obcokrajowców

16.02.2018

W  Warszawie odbyło się pierwsze nabożeństwo ekumeniczne dla obcokrajowców.


Ekumenicznie w stolicy przy Miodowej

Nabożeństwo ekumeniczne dla obcokrajowców, jako zupełnie nowa inicjatywa, wpisane zostało w ramy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Na wspólną modlitwę, zorganizowaną przez Niemieckojęzyczne Duszpasterstwo Ewangelickie w Warszawie przybyli zamieszkujący stolicę: anglikanie, luteranie z Niemiec i Polski, katolicy z Niemiec oraz przedstawiciele działającego w naszym kraju Kościoła Międzynarodowego.

Kazanie wygłosił ks. dr Sylwester Matusiak SAC (duszpasterz niemieckojęzycznej parafii rzymskokatolickiej w Warszawie), odwołując się do tematu tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego – antyświadectwa chrześcijan na Karaibach w okresie kolonializmu. Kaznodzieja zaakcentował, że Bóg i dziś jest w stanie wyprowadzać swój lud z różnego typu niewoli – tak jak to uczynił w czasach Mojżesza.

Liturgia nabożeństwa przygotowana została w językach: polskim, angielskim, niemiecki, ukraińskim i bazowała na materiałach używanych podczas luterańsko-rzymskokatolickiego nabożeństwa ekumenicznego w Lund, kiedy to 31. października 2016 r. papież Franciszek przybył na inaugurację obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Na warszawskie nabożeństwo także przybyli goście: ks. dr Grzegorz Giemza (dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej) oraz luterański duchowny z Charkowa na Ukrainie - ks. Pavlo Shvarts.

Bezprecedensowe wydarzenie, odbywające się 3 lutego 2018 r., zakończyło się wspólną agapą.

Niemieckojęzyczne Duszpasterstwo Ewangelickie działa w Warszawie od 7 lat pod egidą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Skupia ono niemieckojęzycznych luteran przebywających czasowo oraz na stałe na Mazowszu. Nabożeństwa w języku niemieckim odbywają się dwa razy w miesiącu w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego przy ulicy Miodowej 21. Inicjatorem powstania wspólnoty był ks. Wojciech Pracki. Obecnie duszpasterzem jest ks. Karol Długosz.

Dalsze informacje o duszpasterstwie: https://web.facebook.com/Deutschsprachige-Evangelische-Seelsorge-in-Warschau-1596760187298993/

Zdjęcia: Franziska Clauss