english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Emerytowani duchowni i pastorowe w Ustroniu

Rekolekcje w Ustroniu

14.11.2019

Rekolekcje dla emerytowanych duchownych i pastorowych odbyły się w dniach 6-8 listopada 2019 r. w Ustroniu. 


Emerytowani duchowni i pastorowe w Ustroniu

Spotkanie rozpoczęło się w gościnnej parafii ustrońskiej. W kościele ap. Jakuba Starszego powitał uczestników rekolekcji proboszcz parafii ks. radca Piotr Wowry. Nabożeństwo spowiednio-komunijne poprowadzili księża: Piotr Wowry i Michał Matuszek. Kazanie w oparciu o fragment z Listu ap. Pawła do Efezjan r.1, w.7 wygłosił ks. Wowry. Podczas nabożeństwa śpiewała Estera Tomaszko. 

Po nabożeństwie  zaproszono uczestników rekolekcji na obiadokolację do ustrońskiej plebanii. Przy pięknie przygotowanym stole zasiedli także ustrońscy księża i pastorowa Karina Wowry. Posiłek rozpoczął modlitwą bp Jan Szarek. Ks. Tadeuszowi Makuli złożono życzenia i odśpiewano tradycyjne Plurimos Annos z okazji 45-lecia ordynacji. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania pastorostwu - gospodarzom ustrońskiej parafii za przygotowanie miłego, wieczornego spotkania. Dalszy program rekolekcji w kolejnych dniach odbywał się w ośrodku „Perła Beskidu” w Ustroniu.

W czwartek poranne rozważanie poprowadził ks. Jan Raszyk w oparciu o fragmenty Psalmu 23. Dopołudniowy czas upłynął na rozmowach i spacerach. Po południu były dwie sesje rekolekcyjne, prowadzone przez prof. Jerzego Sojkę. Tematem sesji była Konfirmacja i Komunia Święta dla dzieci. Po każdym wykładzie, akademickim, był czas na dyskusję. Wieczorną modlitwę poprowadziła dk. Renata Raszyk w oparciu o tekst z 2 Mojż. 6,6-8.

Piątkową poranną modlitwę poprowadził ks. Łukasz Ostruszka w oparciu o Ewangelię Jana 18,28-32, przedstawiając praktyczną metodę stosowaną w pracy ze studentami  ChAT, którzy przygotowują się do wygłoszenia kazań. W piątkowej sesji rekolekcyjnej ks. Ostruszka podzielił się z uczestnikami swoimi refleksjami o pracy ze studentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Na wydziale Teologii Ewangelickiej studiuje 17 studentów - luteran, z czego dwóch jest na stypendium w Niemczech. Prawie połowa z nich jest po konwersji, co stawia przed uczelnią nowe wyzwania. Takie same zadania czekają także parafie, gdzie odbywać będą swoje praktyki studenci po konwersji.

Ta część sesji zakończyła się ożywioną dyskusją. Zastanawiano się w jaki sposób wykorzystać doświadczenie seniorów w tym zakresie działania Kościoła - np. przez utworzenie Rady Seniorów przy Biskupie Kościoła. Ks. Ostruszka opowiedział także o przygotowaniach do realizacji ważnej decyzji Światowej Federacji Luterańskiej. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce będzie gospodarzem Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które odbędzie w Krakowie, w dniach 21-27 czerwca 2023 r.

W rekolekcjach dla emerytowanych duchownych i pastorowych po raz pierwszy wzięli udział pastorostwo Raszykowie z parafii Jastrzębie Zdrój i pastorostwo Sikorowie z Cieszyna. Bywalcom rekolekcji nieobecnym ze względu na stan zdrowia lub dużą odległość od Ustronia wysłano pozdrowienia. Ten pomysł zrealizowali pastorostwo Gajdaczowie. Wyjątkowemu Jubilatowi ks. Alfredowi Figaszewskiemu z okazji 95 urodzin życzenia i pozdrowienia od wszystkich uczestników przekazał bp Jan Szarek  10 listopada, na dziękczynnym nabożeństwie  w Gliwicach.

Serdecznie dziękujemy Władzom Kościoła za umożliwienie wyjazdu, a ks. Łukaszowi Ostruszce, asystentowi Biskupa Kościoła, za zorganizowanie i prowadzenie rekolekcji.  

tekst: Anna Badura,  zdjęcia: Helena Gajdacz