english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Erwin Kruk doktorem honoris causa UWM

Ewangelicki poeta i pisarz z Mazur uhonorowany

01.06.2016

1 czerwca ewangelicki pisarz i poeta Erwin Kruk został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Erwin Kruk doktorem honoris causa UWM

Senat UWM obdarzył Erwina Kruka najwyższą godnością akademicką za mazurski trwały wkład do skarbca literatury polskiej, tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej oraz upowszechnianie go na forum ogólnopolskim oraz za trwające pół wieku skuteczne inspirowanie badań regionalistycznych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Erwin Kruk (ur. 4 maja 1941 w Dobrzyniu) jest pisarzem, poetą i eseistą, Mazurem, który jako dziecko obserwował powojenny exodus ludności na Zachód i złe traktowanie autochtonów przez powojenne władze. Właśnie te historie opisuje w swoich powieściach i esejach. Tematem ostatniej, dokumentalno-beletrystycznej książki zatytułowanej  Spadek jest bezskuteczna próba odzyskania przez Erwina Kruka i jego rodzeństwo rodzinnego domu pod Nidzicą.

W latach 1989-1991 Erwin Kruk był senatorem pierwszej kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Za swoje dokonania dla rozwoju kultury i życia społecznego Warmii i Mazur pisarz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna. Erwin Kruk został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Erwin Kruk jest działaczem kościelnym. W latach 1997-2007 był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,  a w roku 2004 został laureatem nagrody im. ks. Leopolda Otto. W 1999 roku współtworzył Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. Pod jego redakcją w 2001 roku ukazała się praca zbiorowa „Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność”.

Na początku maja (5 maja) Erwin Kruk został uhonorowany Poznańską Nagrodą Literacką im. Adama Mickiewicza. Poeta został nagrodzony za dorobek i zasługi dla polskiej literatury i kultury. Szczególną uwagę jurorów zwrócił ostatni tomik jego poezji zatytułowany Nieobecność.

Niespełna dwa tygodnie później (18 maja) Erwin Kruk został tegorocznym laureatem Literackiej Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn”. Kapituła wyróżniła go za tom poetycki pt. Nieobecność. Olsztyński poeta jest jedyną osobą, która Wawrzyn odebrała dwukrotnie – poprzednio w 2005 roku za wiersze z tomu pt. Znikanie.

źródło: olsztyn.wm.pl, ro.com.pl