english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Europejskie Zgromadzenie Synodałów GEKE

Spotkanie w Bernie

28.03.2017

W dniach 10-12.03.2017 r. w stolicy Szwajcarii odbyło się trzecie spotkanie członków synodów europejskich kościołów ewangelickich pod hasłem "Być protestantem w domu wielu religii". 


Europejskie Zgromadzenie Synodałów GEKE

W spotkaniu wzięło udział ponad stu delegatów z 48. kościołów ewangelickich z 17. europejskich państw, w tym reprezentujący Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP członkowie Rady Synodalnej Maria Czudek i Marek Cieślar oraz prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce dr Ewa Jóźwiak.

Podobnie jak w 2012 r.w Bad Boll i w 2014 r. w Budapeszcie rozmawiano o budowaniu wspólnoty kościołów zrzeszonych w GEKE (Gemeinschaft Evangelisher Kirchen in Europa; ang. CPCE - Community of Protestant Churches in Europe), po to, by wspólnie zabierać głos w ważnych dla Europy sprawach wiary, etyki, kultury.

W Bernie dyskutowano m.in. o zagadnieniach z pogranicza medycyny i etyki, o postawie kościołów względem imigrantów, o sytuacji kościołów diaspory, a najwięcej miejsca zajęła dysputa nad przeciwdziałaniem podziałom, budowaniem jedności, tworzeniem wspólnoty Kościoła (Church Communion). Podkreślono potrzebę przełamywania barier, wychodzenia sobie naprzeciw i usuwania przeszkód w budowaniu jedności, wspólnoty, dążenia do wspólnego ucztowania przy stole, do którego Pan Kościoła, Jezus Chrystus, zaprasza wszystkich, ogarniając miłością każdego człowieka i każdą wspólnotę poszukującą jego miłosierdzia i łaski.

Uczestnicy zgromadzenia opracowali końcowy dokument, który zostanie przekazany synodom wszystkich kościołów zrzeszonych w GEKE (CPCE). 

tekst: Marek Cieślar