english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelicy u papieża Franciszka

Papież Franciszek i delegacja EKD o miłosierdziu, jedności i wyzwaniach

06.02.2017

Delegacja Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD) spotkała się dziś (6.02) z papieżem Franciszkiem. Ewangelikom towarzyszył kard. Reinhard Marx, przewodniczący rzymskokatolickiej Konferencji Biskupów Niemieckich, który wraz z bp. Heinrichem Bedfordem-Strohmem, przewodniczącym Rady EKD, zaprosił Biskupa Rzymu do odbycia pielgrzymki do Niemiec w Roku Reformacyjnym 2017.


Ewangelicy u papieża Franciszka

W imieniu EKD słowa pozdrowienia do „Wielce Czcigodnego Papieża Franciszka i Brata w Chrystusie” skierował bp Bedford-Strohm, który już na początku nawiązał do miłosierdzia, kluczowego tematu pontyfikatu Franciszka:

Miłosierdzie – ten wiodący motyw pontyfikatu jest dla nas ściśle związany z darem łaski (sola gratia). Motywuje nas do szerokiego otwarcia się na przebaczenie i dobroć. W roku 2017 świat potrzebuje wspólnego świadectwa Kościołów chrześcijańskich. Tam, gdzie odmawia się miłosierdzia i współczucia, tam ‘społeczny grzech’ zagraża współistnieniu ludzi (…) W różnych krajach nowy populizm dokonuje wywyższenia własnego narodu i wyklucza duże grupy ludzi. Uchodźcy nie są żadnym ‘potopem’, ani też ‘falą’, ale ludźmi z godnością, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga.

Luterański biskup podkreślił konieczność udzielania wsparcia ludziom, znajdującym się w zapalnych regionach świata.

Murami, płotami lub obojętnością międzynarodowa wspólnota państw nie wypełni swoich humanitarnych zobowiązań.

Bp Bedford-Strohm nawiązując do wspólnego hasła biblijnego Kościołów w Niemczech zaznaczył, że świat musi wyruszyć i odnaleźć drogę ku nowemu sercu i duchowi pokuty oraz nawrócenia. – Celnie sformułował to Marcin Luter w swojej pierwszej tezie sprzed 500 laty: całe nasze życie jest pokutą – dodał biskup.

Według przewodniczącego Rady EKD wspólna droga obydwu Kościołów w Niemczech jest biblijnym doświadczeniem cudu (por. Ps 118, 23), gdyż po wielu wiekach wrogości i wzajemnych oskarżeń możliwe jest wspólne obchodzenie Święta Chrystusa.

Wskazanie na Chrystusa i dokonane przez Niego usprawiedliwienie grzesznika było przed 500 laty główną intencją reformatorów (solus Christus), a także dzisiaj jest kluczowym celem jubileuszowych obchodów.

Odnosząc się do wciąż istniejących różnic i wyzwań, bp Bedford-Strohm wskazał na brak wspólnoty eucharystycznej, szczególnie boleśnie odczuwanej przez małżeństwa wyznaniowo mieszane. Biskup poprosił papieża o wsparcie dla ekumenicznych wysiłków zmierzających do wspólnego świętowania Eucharystii.

Tak jak wówczas dzięki Waszemu czcigodnemu poprzednikowi, Janowi Pawłowi II, zainspirowano nowe rozmowy w odniesieniu do kwestii wzajemnych potępień [z czasów reformacji] tak i dziś chcemy szukać nowego punktu zaczepienia, aby nie popaść w ekumeniczną stagnację.

Zobowiązujące pragnienie jedności

Dziękując za przemówienie bp. Bedforda-Strohma, papież Franciszek również odniósł się do początków reformacji i intencji reformatorów, stwierdzając, że tym, co nimi kierowało i niepokoiło było pragnienie wskazywania drogi ku Chrystusowi.

Także i dziś owo pragnienie musi leżeć nam na sercu, po tym jak – dzięki Bogu – obraliśmy wspólną drogę. Ten rok upamiętnienia daje nam okazję, aby pójść kolejny krok naprzód, nie patrząc na przeszłość z urazą, ale w Duchu Chrystusa i we wspólnocie z nim, aby ludziom naszych czasów znów ukazać radykalną unikalność Jezusa i bezgraniczne miłosierdzie Boże. Tego też chcieli reformatorzy. To, że ich wezwanie do odnowy wywołało zdarzenia, które doprowadziły do podziału wśród chrześcijan, było naprawdę tragiczne.

Papież Franciszek podkreślił nieodwołalne zobowiązanie Kościoła rzymskokatolickiego do wspólnego składania świadectwa, także w kwestiach społecznych, jak ochrona godności ludzkiej oraz środowiska naturalnego. Istniejące różnice w sprawach wiary i etyki pozostają, według zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego, wyzwaniami na drodze do widzialnej jedności, którą z utęsknieniem wypatrują nasi wierni. Biskup Rzymu zaznaczył w tym kontekście szczególne cierpienie małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej.

Na zakończenie spotkania papież otrzymał od bp. Bedforda-Strohma egzemplarz zrewidowanego tłumaczenia Biblii Lutra.

W niedzielę poprzedzającą spotkanie z papieżem, delegacja EKD uczestniczyła w nabożeństwie Kościoła waldensów.

 

luter2017.pl