english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelicy w Białymstoku od 210 lat

Uroczystości rocznicowe w stolicy Podlasia

21.02.2013

17 lutego 1803 roku decyzją Konsystorza Kurlandzkiego przeniesiono siedzibę parafii ewangelickiej z Zabłudowa do Białegostoku. Dwieście dziesięć lat później – dokładnie w niedzielę 17 lutego 2013 – ewangelicy w Białymstoku świętowali tamto wydarzenie.


Ewangelicy w Białymstoku od 210 lat

Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Słowa pozdrowienia przekazał proboszcz najbliższej geograficznie parafii ewangelickiej – dziś poza granicami Polski – ks. Wladimir Tatarnikow z Grodna oraz goście ekumeniczni i przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.
 
Jubileusz parafii był dobrą okazją do przypomnienia sobie bogatych dziejów białostockich ewangelików, ale też ich poprzedników z nieodległego Zabłudowa, gdzie w 1608 roku powołano pierwsza parafię. W latach świetności w Zabłudowie rezydował senior podlaski, tam też mieściło się jedno z trzech seminariów duchownych na Litwie.
 
W późniejszym okresie w Białymstoku była siedziba diecezji wileńskiej Kościoła. Parafia prowadziła szpital, szkoły (w jednej z nich instruktorem harcerskim był Ryszard Kaczorowski – późniejszy Prezydent RP na Uchodźstwie), dom dziecka i dom seniora. Przy parafii działały liczne stowarzyszenia diakonijne i duszpasterskie.
 
Po II wojnie światowej parafia praktycznie przestała istnieć. Nabożeństwa sporadycznie odbywały się w kaplicy Chrześcijan Baptystów. Dopiero w 2002 roku na powrót zrodził się pomysł reaktywowania ewangelickich nabożeństw.
 
Decyzją Konsystorza Kościołą z 3 września 2002 roku powtórnie erygowano parafię ewangelicką w Białymstoku. Obecnie parafia gromadzi kilkadziesiąt osób. Jest jedną z dwóch - obok Suwałk -  parafią luterańską w województwie podlaskiem.
 
W zakupionym od miasta budynku znajduje się kaplica, sale parafialne i mieszkanie duchownego. Parafia jest aktywna w społeczności Kościoła i miasta. W roku 2010, przy współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji, w Białymstoku odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Duszpasterzem parafii od 2002 roku jest ks. Tomasz Wigłasz.

 

BIK

więcej zdjęć: Galeria BIK