english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelicy w Niepodległej

Odbyło się spotkanie promocyjne

18.03.2019

18 marca, w Sali Zborowej Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie odbyła się prezentacja książki „Ewangelicy w Niepodległej”. Książka została wydana w serii „Biblioteka Jednoty” z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. 


Ewangelicy w Niepodległej

Podczas spotkania odbyła się dyskusja, w której wzięli udział autorzy artykułów opublikowanych w książce: bp Edward Puślecki, Joanna Kluczyńska, Ewa Jóźwiak, Karol Karski, Jerzy Sojka, Grzegorz Michalak i Michał Karski.


Książka „Ewangelicy w Niepodległej” została wydana z okazji setnej rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentuje wydarzenia sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w kontekście ewangelicyzmu: reorganizację ówczesnego życia kościelnego, kształtowanie się sytuacji prawnej Kościołów, rozwój ruchu ekumenicznego, myśli teologicznej i diakonii. Nie brakuje też refleksji publicystycznej z odniesieniem do współczesności.

Praca stanowi zbiór artykułów kilkunastu autorek i autorów – historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy. Do tych analiz dołączony został wybór tekstów źródłowych. Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest wkładem polskich ewangelików w refleksję nad jubileuszem zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

Historia tamtych lat może być też dobrym punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym życiem społecznym, politycznym czy kościelnym. Co to znaczy być dzisiaj patriotą? Jakie powinny być relacje większości z mniejszościami? Jaka jest odpowiedź Kościołów i chrześcijan na współczesne wyzwania życia społecznego? Obecnie żyjemy w zupełnie innej sytuacji niż sto lat temu, jednak pewne problemy zostały – nacjonalizm, nierówności społeczne, dyskryminacja niektórych mniejszości.

Książki „Ewangelicy w Niepodległej” ukazała się pod redakcją Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego w serii „Biblioteka JEDNOTY”. 

Więcej informacji o książce można znaleźć tutaj: link

źródło: jednota.pl, ekumenizm.pl