english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelicy z Rudy Śl. świętowali 110 lat kościoła

Jubileusz kościoła Odkupiciela

17.09.2012

W niedzielę, 16 września społeczność rudzkich ewangelików świętowała 110 rocznicę poświęcenia swojej świątyni – kościoła Odkupiciela. Uroczystość zgromadziła licznych parafian oraz gości z bliska i z daleka. Na uroczystym nabożeństwie, świąteczny zbór przywitał proboszcz – ks. Marcin Brzóska, który podkreślił, że budowa kościoła przed 110 laty była z jednej strony wyrazem dynamicznego rozwoju terenu dzisiejszej Rudy Śląskiej, a z drugiej strony wielkiej tęsknoty ówczesnych mieszkańców miasta za społecznością w Kościele.


Ewangelicy z Rudy Śl. świętowali 110 lat kościoła

Świąteczne kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Katowickiej – ks. bp Tadeusz Szurman, który wspomniał między innymi czasy, w których sam był duszpasterzem w Wirku i Świętochłowicach.

 

W nabozeństwie wzięli udział także ks. Bogusław Cichy z Chorzowa oraz ks. Andrzej Krzykowski z Jaworza, pochodzący z parafii w Wirku, który przekazując dla kościoła pamiątkową rzeźbę Róży Lutra wspomniał czasy swojego dzieciństwa i młodości spędzone w tej parafii, a także pierwsze kazania wygłoszone jeszcze jako student teologii w wireckim kościele. Władze diecezji reprezentował również Kurator Diecezji Katowickiej – Artur Steinert. We wspólnej modlitwie wziął udział także ks. Andrzej Nowara – proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Wawrzyńca w Wirku, z którą wirecka parafia ewangelicka od początku istnienia utrzymuje żywe, dobrosąsiedzkie relacje..

 

Na uroczystości, Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Grażynę Dziedzic reprezentował wiceprezydent Jacek Morek, zaś Radę Miasta Ruda Śląska przewodniczący Rady Jarosław Wieszołek oraz wiceprzewodniczący Józef Osmenda. Przedstawiciele władz, przekazując okolicznościowe życzenia podkreślili wielki wkład ewangelików w budowanie miasta, a także ważne miejsce ewangelickiej świątyni w jego krajobrazie. Kościół Odkupiciela jest bowiem jednym z najpiękniejszych zabytków Rudy Śłąskiej. Oprócz centrum życia duchowego jest także ważnym miejscem wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty i wystawy oraz miejscem wielu ważnych inicjatyw społecznych.

 

W uroczystości wzięła udział także delegacja partnerskiej parafii ewangelickiej z Burdum w Holandii, której członkowie przekazali okolicznościowe pozdrowienia podkreślając, iż najbliższy rok – 2013 będzie rokiem kolejnego jubileuszu, a mianowicie 25-lecia partnerstwa wiążącego tę holenderską parafię z parafiami ewangelickimi w Świętochłowicach i w Wirku.

 

***

 

Początki obecnej społeczności ewangelickiej na terenie obecnej Rudy Śłąskiej sięgają połowy XIX wieku, kiedy to na tym terenie zaczęły powstawać zakłady przemysłowe, wokół których budowano osiedla o kolonie robotnicze. Dwa osiedla – Nowa Wieś i Huta Antoniny dały początek miejscowości Wirek, ta zaś w wyniku powojennych reform administracyjnych weszła w skład miasta Ruda Śłąska. Stąd do dzisiaj parafia nadal posługuje się oficjalną nazwą Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wirku.

 

W pionierskich czasach budowy miasta nabożeństwa ewangelickie odprawiane były przez księży z Chorzowa w kaplicy więziennej w Nowej Wsi. Dzięki oddolnej inicjatywie i zaangażowaniu miejscowych ewangelików, dnia 1 stycznia 1898 roku została erygowana samodzielna parafia i wkrótce zawiązał się komitet budowy kościoła. Uroczystość położenia kamienia węgielnego miała miejsce w 1901 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu budowniczych, ofiarności parafian oraz wsparciu wielu osób i instytucji z bliska i z daleka, budowa została ukończona w ciągu dwóch lat i w października 1902 kościół został poświęcony.

 

Przed 110-laty społeczność ewangelicka skupiona wokół wireckiego kościoła liczyła ponad 2000 dusz. Dziś liczba parafian, to zaledwie jej dziesiąta część. Wpływ na ten stan miały wojny i migracje Górnoślązaków. Parafia nadal jednak jest bardzo aktywna na wielu polach. Wirecki kościół Odkupiciela jest miejscem zwiastowania żywego Słowa Bożego, domem Boga i społeczności wierzących, którzy swoim życiem dają świadectwo przywiązania do zasad Reformacji.

 

ks. Marcin Brzóska