english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Festiwal SPÓJRZ DALEJ

Polscy ewangelicy obecni w Halle i Mülheim

23.05.2016

Zbliżający się Rok Reformacji był inspiracją dla organizatorów Festiwalu Weite wirkt przygotowanego przez trzy ewangelickie Kościoły krajowe: Ewangelicki Kościół w Westfalii, Ewangelicki Kościół Krajowy w Nadrenii oraz Kościół Krajowy Lippe.


Festiwal SPÓJRZ DALEJ

Przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który jest Kościołem partnerskim Kościołów w Westfalii i Nadrenii, uczestniczyli w Festiwalu w dwóch miastach: Halle i Mülheim.

Spotkanie w Halle odbyło się w dniach od 6 do 8 maja br. na stadionie Gerry Webera. W skład polskiej delegacji weszli: bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła reformowanego, Wanda Falk, dyrektor Diakonii Polskiej, Anna Wrzesińska, kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła, a także ks. Roman Lipiński i Elżbieta Byrtek, reprezentujący komisje Polskiej Rady Ekumenicznej.

Polscy ewangelicy wzięli udział w inauguracji festiwalu, a także w dwóch dyskusjach panelowych. Pierwsza z udziałem przedstawicieli Kościoła Anglii, Kościoła Szkocji, dwóch Kościołów ewangelickich na Węgrzech, Kościoła Waldensów we Włoszech i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poświęcona była kryzysowi europejskiemu, m.in. w kontekście referendum ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, problemu uchodźczego oraz rosnącej fali nacjonalizmów na Starym Kontynencie. Kościół luterański w Polsce reprezentował bp Jerzy Samiec. Drugi panel dyskusyjny poświęcony był sytuacji ekumenicznej w Polsce – wyzwaniom Kościołów mniejszościowych, współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, diakonijnej między Kościołami członkowskimi PRE oraz z Kościołem rzymskokatolickim. Kościół luterański reprezentowała Anna Wrzesińska, a Diakonię Polską dyr. Wanda Falk.

Obydwa Kościoły ewangelickie reprezentowane były przy jednym z ponad 140 stoisk informacyjnych. Rozmową zainteresowani byli nie tylko niemieccy ewangelicy, ale i luteranie z Afryki i Azji, którzy przybyli do Halle na zaproszenie Ewangelickiego Kościoła Westfalii.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosiła ks. Annette Kurschus, a w liturgię włączyli się ewangelicy różnych wyznań, a także przedstawiciele tradycji rzymskokatolickiej i prawosławnej. Ważnym momentem nabożeństwa była tzw. liturgia wody (Wasserliturgie), której celem było wskazanie na jednoczące wszystkich wyznawców Chrystusa przymierze zawarte w Sakramencie Chrztu Świętego. Uczestnicy przekazywali sobie naczynie komunijne z krzyżem jerozolimskim, w którym zamiast wina znajdowała się woda. Podczas przekazywania „kielicha” każdy maczał palce w wodzie i wypowiadając słowa błogosławieństwa czynił znak krzyża na dłoniach lub czole osoby stojącej obok.

W Nadrenii, w Mülheim, zaplanowano festiwal na 15 maja - Święto Zesłania Ducha Świętego. Spotkanie rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, które mimo zmieniającej się aury odbyło się w ogrodach przy ratuszu. Wzięli w nim udział goście z Polski: ks. Marek Izdebski, Biskup Kościoła reformowanego oraz Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosiła ks. Barbara Rudolph, nadradca z Kościoła w Nadrenii, odpowiedzialna za kontakty ekumeniczne. W nawiązaniu do wydarzeń w dniu Zesłania Ducha Świętego, zwróciła uwagę na uczniów, którzy po wniebowstąpieniu Jezusa mogli poczuć się opuszczeni. „Takie uczucie nie jest obce też ludziom współczesnym, którzy w trudnych sytuacjach życiowych pytają w jaki sposób Bóg może im pomóc. Bóg jest obecny, lecz nie jest biernym obserwatorem – On działa w mocy Ducha Świętego. Ta moc Ducha Świętego, mimo swej potęgi, nie zmusza uczniów do niczego, lecz uświadamia im Bożą miłość, która dodaj im odwagi oraz Bożą obecność, która pozwala im patrzeć w przyszłość. Uczniowie zyskują też pewność siebie, która pozwoli im wyruszyć w świat, by mówić o Jezusie, gdyż moc Ducha sprawia, że pokój, w którym się zgromadzili staje się za mały. Bóg poszerza horyzont uczniów, podobnie jak pozwala spojrzeć dalej i głębiej swoim współczesnym uczniom. Moc Ewangelii pokonuje też dzisiejsze bariery, łączy ludzi i kontynenty, uwrażliwia nas na potrzeby ludzi obcych i dalekich.”

Podczas festiwalu w Halle i Mülheim było wiele możliwości, by przełamywać bariery, poznawać ludzi nie tylko z Niemiec, ale też z różnych części świata. Zarówno Kościół w Westfalii jak i w Nadrenii mają partnerstwa z Kościołami luterańskimi w Tanzanii, Zambii, Namibii, Papui Nowej Gwinei oraz Indonezji.

Spotkania w Halle zgromadziło 25 tysięcy osób, w mniejszych uroczystościach w Mülheim obecnych było około dwóch tysięcy osób.

Szersze informacje na temat spotkania w Halle dostępne są na stronie luter2017.pl


O Festiwalu Weite Wirkt można przeczytać również tutaj.