english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Forum Diakonii 2015

16 maja 2015 odbędzie się Forum Diakonii w Warszawie

16.05.2015

16 maja w Warszawie odbędzie się Forum Diakonii. Wykłady i dyskusje będą dotyczyły współczesnych wyzwań społecznych w Polsce, możliwości współpracy między państwem i Kościołem w zwalczaniu wykluczenia społecznego i zubożenia, roli diakonii w Kościele luterańskim, pracy diakonijnej w diecezjach oraz współpracy zagranicznej w tym zakresie.


Forum Diakonii 2015

Forum, organizowane przez Diakonię Polską, ma być okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami parafii ewangelicko-augsburskich w Polsce oraz partnerów diakonijnych z Niemiec. Będzie też czas na dyskusje na temat rozwoju działalności diakonijnej w Polsce oraz wewnątrzeuropejskiej współpracy.
 
Wśród referentów znajdą się: Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, przedstawiciele Diakonii Polskiej: prezes bp Ryszard Bogusz, dyrektor Wanda Falk, doradca ks. Klaus-Dieter Kottnik, a także dyrektorzy Diakonii diecezjalnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
PROGRAM FORUM:
 
11.00 Przywitanie i krótkie rozmyślanie- ks. bp Ryszard Bogusz, Prezes Diakonii KEA w RP
 
11.20 Wprowadzenie - Wanda Falk, Dyrektor generalny Diakonii
 
11.30 Wykład I: Wyzwania społeczne w Polsce i oczekiwania wobec Kościołów – Możliwości współpracy między Państwem a Kościołem w zwalczaniu wykluczenia społecznego i zubożenia - Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 
Dyskusja
 
12.45 Obiad i kawa
 
13.15 Wykład II: Rola diakonii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP - ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 
Dyskusja
 
13.30 Forum: Praca diakonijna w sześciu diecezjach KEA w RP (wystąpienie ok. 10 min/os.) - Dyrektorzy Diakonii Diecezjalnych KEA w RP
 
Rola partnerów diakonijnych z zagranicy w wypełnianiu zadań diakonijnych w Polsce oraz konkretne plany - wprowadzenie: ks. Klaus-Dieter Kottnik, Doradca Diakonii
 
Dyskusja i prezentacja
 
15.30 Wystąpienie końcowe - ks. bp Ryszard Bogusz, Prezes Diakonii KEA w RP
 
15.45 Zakończenie - Wanda Falk, Dyrektor generalny Diakonii
 
Zgłoszenia należy kierować do Diakonii Polskiej.
 
źródło: www.diakonia.org.pl