english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gdański Rocznik Ewangelicki na prestiżowej liście

Wyróżnienia dla naukowego czasopisma z Sopotu

18.09.2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało w dniu 17 września 2012 r. długo oczekiwaną listę czasopism punktowanych. Wykaz czasopism naukowych ma znaczenie dla oceny jednostek naukowych, jak też określa wartość samego czasopisma.


Gdański Rocznik Ewangelicki na prestiżowej liście

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został wpisany na Listę B pod numerem 507. Ogólnie ewaluacji zostało poddanych przez Ministerstwo 2134 czasopisma, na ogólną liczbę 22554 tytułów znajdujących się w spisie ministerialnym. Wpis na listę oznacza spełnienie przez dany tytuł kryteriów formalnych charakterystycznych dla recenzowanego czasopisma naukowego, jest też punktem odniesienia dla naukowców publikujących wyniki swych badań.

 

Lista składa się z 3 części:

 

Część A - zawiera czasopisma naukowe posiadające tzw. współczynnik wpływu Impact Factor (IF), czyli znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zwaną dawniej Listą Filadelfijską;

 

Część B - zawiera spis czasopism naukowych nieposiadających współczynnika IF, którym przyznano określoną liczbę punktów;

 

Część C - zawiera listę czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

GRE wychodzi od roku 2007, a obecnie Radę Naukową Rocznika tworzą: prof. Heinrich Assel – Uniwersytet w Greifswaldzie, dr Jerzy Domasłowski – UAM, ks. bp prof. ChAT Marcin Hintz – ChAT,  prof. Jan Iluk – UG,  dr hab. Jarosław Kłaczkow – UMK, prof. Bogumił B. J. Linde – UG, prof. Janusz Małłek – UMK oraz prof. Tadeusz Stegner – UG. W skład Redakcji wchodzą: ks. bp Marcin Hintz – redaktor naczelny, Maria Drapella, Astrid Gotowt – sekretarz, Iwona Hintz. Wydawcą „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

 

zobacz: GRE