english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

GETI Berlin 2017

Ekumeniczna inicjatywa dla studentów i doktorantów teologii

05.06.2017

W dniach 19 maja - 1 czerwca odbył się konkres Global Ecumenical Teological Insitute w Berlinie.


GETI Berlin 2017

Co się stanie jeśli zgromadzi się ponad 130 teologów chrześcijańskich z różnych części świata o różnym „backgroundzie” wyznaniowym? Na pewno można dzięki temu uczynić krok w kierunku reformy Kościoła. Global Ecumenical Teological Insitute to ekumeniczna inicjatywa kongresu dla studentów i doktorantów teologii z całego świata, którzy studiują w Europie. Zgromadzeni studenci i doktoranci różnych chrześcijańskich denominacji spotkali się w Berlinie 19 maja i wspólnie pracowali nad tematami zaproponowanymi przez organizatorów do 1 czerwca. Głównymi organizatorami byli: Konferencja Kościołów Europy (CEC), Missionakademie Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Wśród uczestników były dwie osoby z Polski: Sebastian Madejski (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) i Jakub Niewiadomski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP).

Tegorocznymi hasłami GETI były: reformowanie teologii, migracja Kościoła i zmienianie społeczeństwa. Wszystkie wykłady i seminaria były prowadzone w języku angielskim. Zaproszeni wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach, a ich prezentacje służyły nam za punkt wyjścia w dyskusjach w grupach.

Prof. Ivana Noble z Uniwersytetu Karola w Pradze mówiła o ekumenizmie i wyzwaniach jakie przed nim stoją we współczesnej Europie. Warte zapamiętania były szczególnie zacytowane przez nią słowa Karola Bartha, który miał powiedzieć, że „ekumenizm nie jest czymś co się uprawia, jest czymś co się odkrywa”. Protoprezbiter Heikki Hutten z Prawosławnego Kościoła Finlandii jest Generalnym Sekretarzem Konferencji Kościołów Europy (CEC). Podkreślił rolę warunków ekonomicznych w procesach migracji, która jest jednym z największych wyzwań Kościołów, a z którą nie zawsze sobie dają radę. 

W niedzielę 21 maja uczestnicy kongresu udali się do różnych kościołów w Berlinie, by uczestniczyć w nabożeństwach i przyjrzeć się ich działalności. Sebastian Madejski udał się do tzw. „katedry francuskiej”, gdzie zbiera się reformowany zbór potomków hugenotów, przyjętych przez króla Prus w czasach prześladowań we Francji. Po południu odbyły się występy dzieci, które pochodzą z rodzin uchodźców, mieszkających na opuszczonym lotnisku Luftwaffe pod Berlinem. Pewien człowiek, katecheta i pedagog dostrzegł potrzebę organizacji dla nich zajęcia. Zaczął więc uczyć je jazdy na monocyklu, wspinania się na linie i skakania na trampolinach. Coraz bardziej powiększająca się grupa nieletnich została sformowana w trupę cyrkową i teraz prezentują swoje umiejętności w wybudowanych niedawno namiotach cyrkowych. W jednym z pokazów mogli wziąć udział też uczestnicy GETI i spróbować swoich sił na drążkach, monocyklu lub trampolinie.
 
Następnego dnia uczestników GETI przywitała bp prof. Margot Käßmann. Powiedziała, że GETI to świetna możliwość wymiany myśli, jej zdaniem na tym polega uprawianie teologii – na dzieleniu się swoimi kontekstami i próbie zrozumienia. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania referatu profesora Gioracchiuno Campese, włoskiego teologa i działacza społecznego, który był zaangażowany w służę wśród imigrantów i uchodźców na granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych oraz we Włoszech. Podkreślił, że niechęć w stosunku do uchodźców jest podyktowana strachem. Problemem nie są sami imigranci przybywający do Europy, ale system który czyni z dzieci owych uchodźców ludzi gotowych do samobójczych zamachów. Fundamentalizm jest więc wyzwaniem dla współczesnego Kościoła. Przypomniał też zebranym teologom, że papież Franciszek jako dziecko włoskich imigrantów wzywa do gościnności i miłosierdzia wszystkich gotowych pomóc bliźnim w potrzebie.

W czwartek 25 maja rozpoczął się Kirchentag, czyli Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Trzy dni pełne koncertów, wykładów, dyskusji panelowych, warsztatów i prezentacji w ramach targów możliwości, były bardzo inspirujące dla uczestników GETI. Wszyscy byliy pod wrażeniem organizacji i ogromu ludzi zaangażowanych w ten projekt, mający miejsce w kilku miastach wschodnich Niemiec. Uczestnicy kongresu GETI mieli możliwość poprowadzenia kilku seminariów dla uczestników Kirchentagu, na jednym z nich rozmawiano o wizji chrześcijaństwa i nowych metodach uprawiania teologii. W tym seminarium wzięła udział  abp dr Antje Jackelén, która powiedziała, że potrzeba Kościołom dobrze wyedukowanych teologów, którzy ponad granicami gotowi są realizować hasło theologia semper reformanda.
 
Po wyczerpującym Kirchentagu, w Wittenberdze odbyło się spotkanie z bp prof. Heinrichem Bedford-Strohmem. Wygłosił on płomienny referat pt. „Reformacja i reforma”, w którym podkreślił rolę pokuty, która polega na odkrywaniu w sobie ciemnych stron, które oddzielają nas od innych i od Boga. Grzechem współczesności jest zwracanie się ku sobie, umieszczanie swoich celów i interesów ponad innych. Zniewala nas to i izoluje od bliźnich. „Wolność to nie wielość możliwości, wolność to przede wszystkim odpowiedzialność za innych” - podsumował swój wywód bp Bedford-Strohm.
 
Podsumowując GETI Sebastian Madejski napisał: "Dla mnie jako uczestnika Global Ecumenical Teological Insitute 2017 najważniejszym było poszerzenie horyzontów myślowych poprzez spotkanie z teologami różnych wyznań z mojego pokolenia. Pierwszy raz mogłem na tematy teologiczne porozmawiać z luteranami z Indii i Afryki. Mogłem poznać perspektywę prawosławną na temat usprawiedliwienia z wiary  wyrażoną przez doktorantów z Tybingi, Heidelbergu i Getyngi, czyli jednych z najważniejszych ośrodków akademickich Niemiec. Miałem przyjemność dyskutowania na temat luterańskiej nauki o Teodycei z teologami anglikańskim z Cambridge, a także poznałem wielu otwartych księży i teologów rzymsko-katolickich z Francji i Hiszpanii, którzy czynnie angażują się w ruch ekumeniczny na równi z baptystami i zielonoświątkowcami".

Kolejne GETI odbędzie się w Tanzanii, w Arusha 5-13 marca 2018 r.

Tekst: Sebastian Madejski

Zdjęcia: Albin Hillert, Rastko Jovic

Więcej informacji:
http://www.geti-17.de/