english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Głosić będę moc krzyża

Ks. Marian Niemiec biskupem Diecezji Katowickiej

14.09.2014

W niedzielę, 14 września w Katowicach ks. dr Marian Niemiec został konsekrowany i wprowadzony w urząd biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik polskich luteran bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Ryszard Bogusz oraz bp Rudolf Bażanowski.


Głosić będę moc krzyża

- Najważniejszym znakiem, symbolem łączącym wszystkich chrześcijan jest krzyż. W wierze i życiu ewangelików krzyż zajmuje szczególne miejsce, które wynika z luterskiej teologii krzyża – powiedział w czasie kazania nowy zwierzchnik Diecezji Katowickiej.

 
- W Krzyżu ujawnia się Boża mądrość, która jest miłością nie odrzucającą nikogo, lecz zwracająca się szczególnie ku słabym i grzesznym – mówił nowy biskup. W kazaniu odniósł się także do obecności krzyża w przestrzeni publicznej, mówiąc: - Nie chodzi o to, żeby krzyż stał na każdym rogu ulicy, wisiał na każdej ścianie. Nieraz my chrześcijanie powinniśmy zdjąć najpierw krzyż, zanim zaczniemy go bezcześcić naszymi słowami: kłamstwami, przekleństwami, obmowami i naszymi czynami zazdrości, złości, kopaniem bliźniego.

 
Zwierzchnik luteran z Diecezji Katowickiej podkreślił także znaczenie działań ekumenicznych skupionych wokół tematyki krzyża. - Ks. abp Alfons Nossol często powtarza, że jako chrześcijanie różnych wyznań musimy coraz bardziej zbliżać się do Chrystusowego krzyża i gdy będziemy blisko, zaczniemy obejmować krzyż, nawet nie zauważymy, że obejmujemy siebie wzajemnie.

 

Bp M. Niemiec wspomniał też ekumeniczne grono duchownych, którzy wpłynęli na jego duszpasterski i teologiczny profil. Zaznaczył, że każdy z wymienionych duchownych przyczynił się do tego, kim dzisiaj jest.

- Wielkim szczęściem, błogosławieństwem, było to, że w poznawaniu Ukrzyżowanego Zbawiciela, jak też Jego Kościoła pomagali mi tacy wielcy nauczyciele jak ks. Jan Motyka, ks. Jan Badura i ks. prof. Manfred Uglorz, ks. abp Alfons Nossol, ks. bp Tadeusz Szurman.

 

Moją dotychczasową służbę w Kościele Jezusa Chrystusa wypełniałem otoczony kochającymi i wspierającymi mnie ludźmi. Moja rodzina, nigdy nie była obciążeniem czy przeszkodą w wypełnianiu powołania. Przeciwnie, była wsparciem, siłą napędową do podejmowania kolejnych wyzwań, jak nieraz ostrym sędzią, pierwszym krytykiem moich kazań i przemówień.

 

W uroczystości uczestniczyło wielu duchownych Kościoła luterańskiego oraz przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu katolików pozdrowienia i życzenia przekazał abp Wiktor Skworc, a środowiska ekumenicznego bp Marek Izdebski.

 

Wśród gości byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, członkowie Synodu diecezjalnego.

 

***

 

Bp Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 r. roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra teologii ewangelickiej otrzymał w 1984 r. na podstawie pracy magisterskiej "Analiza kazań ks. seniora Edwarda Wendego". Praktykę kandydacką do służby duchowego odbył w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich w Kaliszu i Starym Bielsku. Został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mikołowie dnia 24 listopada 1985 r. przez ówczesnego zwierzchnika Kościoła bpa Janusza Narzyńskiego. Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 r. został wybrany jej proboszczem. 29 czerwca został wybrany na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Objęcie tej funkcji miało miejsce 7 września 2014 r.

Synod Diecezjalny wybrał go 10 maja 2014 r. w Katowicach na urząd Biskupa Diecezji Katowickiej.

 

Bp Marian Niemiec jest organizatorem licznych spotkań i modlitw o charakterze ekumenicznym oraz współorganizatorem Ekumenicznej Modlitwy Młodych w Opolu. W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy Rady Diecezjalnego Diecezji Katowickiej (zastępcy biskupa diecezjalnego).

 

Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbył w latach 1998-2001. W 2007r. otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej na podstawie rozprawy doktorskiej Problem nauki o usprawiedliwieniu w dokumentach dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego na forum światowym.

 

Od 2004 jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Natomiast w 2009 r. otrzymał Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji za działalność pro publico bono. Od roku 2006 jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kościoła. W 2011 roku został wybrany na urząd radcy Konsystorza Kościoła.

 

Ks. Niemiec regularnie uczestniczy w audycjach ekumenicznych w Radiu Opole oraz Radiu Doxa.

 

Jest żonaty, ma córkę i syna.

 

BIK, luteranie.pl

zdjęcia: Antonina Murawa (zdjęcie główne, 1-8), Zwiastun Ewangelicki (9-14)