english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Goleszowianie wybrali proboszcza

Ks. dr Adrian Korczago wybrany proboszczem

24.05.2015

Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim w niedzielę, 24 maja 2015 roku, wybrało prawie jednogłośnie nowego proboszcza. Został nim ks. dr Adrian Korczago, dotychczasowy proboszcz administrator parafii.


Goleszowianie wybrali proboszcza

Wybór dokonany przez zgromadzenie parafialne podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Konsystorz Kościoła.
 
Ewangelicka parafia w Goleszowie jest czwartą co do liczebności wiernych parafią w Kościele.  Na jej terenie nabożeństwa odbywają się regularnie w pięciu kościołach.
 
Wierni mają możliwość rozwijania życia duchowego poprzez  zaangażowanie m. in. w działalność siedmiu chórów, aktywność w kilku szkółkach niedzielnych dla dzieci, w spotkaniach dla młodzieży, dla małżeństw czy dla kobiet.  Ponadto w parafii są organizowane regularnie liczne spotkania parafilane.
 
Otwarte dla całej społeczności lokalnej są także parafialne ewangelizacje, koncerty historyczno-poetyckie czy Tygodnie Dobrej Nowiny dla dzieci. Wydawana jest Gazetka Parafialna.
 
W Parafii, oprócz nowego proboszcza, służbę duszpasterską pełnią: wikariusz ks. Łukasz Stachelek oraz diakon Karina Chwastek-Kamieniorz.
 
Ks. dr Adrian Korczago urodził się 9 kwietnia 1964 w Zabrzu.  W latach 1983-1988 studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1989 roku w Zabrzu został ordynowany na duchownego przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego. Z dniem ordynacji skierowany do pracy w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Ustroniu. Uczestniczył w budowie centrum parafialnego w Bładnicach, w 2000 roku został jej pierwszym proboszczem.

Od 1991 roku prowadzi zajęcia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, specjalizuje się w zakresie teologii praktycznej, zwłaszcza w duszpasterstwie i homiletyce. W 1995 roku przebywał na stypendium zagranicznym na Uniwersytecie w Bonn. W 2004 roku został doktorem teologii ewangelickiej.

Pełni obowiązki kierownika Katedry Teologii Praktycznej Sekcji Teologii Ewangelickiej ChAT. Delegat na Synod Kościoła, przewodniczący komisji ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz komisji pastoralnej Synodu Kościoła.

Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce i wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Duszpasterstwa Interkulturalnego SIPCC (Society for Intercultural Patoral Care and Counselling) z siedzibą w Dűsseldorfie.

Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Pastoralnego Kościoła.

Autor prac naukowych, współautor kilku książek w tym podręczników do nauczania lekcji religii.

Ks. dr Adrian Korczago jest żonaty. Ma dorosłą córkę.