english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gość z Kościoła Braci Czeskich

Oliver Engelhardt z wizytą w Polsce

12.12.2016

W dniach od 25 listopada do 5 grudnia br. gościł w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i Kościele Ewangelicko-Reformowanym Oliver Engelhardt z Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich w Republice Czeskiej. 


Gość z Kościoła Braci Czeskich

Oliver Engelhardt będzie od kwietnia 2017 r. odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Kościoła i zastąpi na tym stanowisku ks. Gerharda Reininghausa. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością kościołów ewangelickich w Polsce.

W trakcie blisko 10 dniowej wizyty w Polsce, pan Engelhardt odwiedził reformowane i luterańskie Parafie w Warszawie, Łodzi, Zelowie, Bełchatowie, Zelowie, Kleszczowie, Pabianicach, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Dzięgielowie, Wiśle i Goleszowie. Spotkał się z Biskupami Diecezji Cieszyńskiej, Katowickiej i Warszawskiej. Odwiedził Diakonię, Diakonat, Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Towarzystwo Biblijne. 
W dniu 5 grudnia br. w Dzięgielowie pan Engelhardt spotkał się z ks. bp Jerzym Samcem, aby podsumować wizytę w Polsce. 
 
Kościół Czeskobraterski powstał w 1918 r. poprzez połączenie parafii luterańskich i reformowanych, uważających się za spadkobierców husytyzmu. Obejmuje 87 454 członków. Kościół dzieli się na 14 diecezji (senioratów) i 255 parafii.
W Kościele pracuje 247 duchownych (66 kobiet, 181 mężczyzn) Na czele kościoła jako jego reprezentant stoi Rada Synodalna złożona z 6 osób (3 osób świeckich i 3 osób duchownych).
Kościół należy do Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i do Światowej Federacji Luterańskiej.