english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Goście z 3 partnerskich gmin w parafii w Lubieni

Lubieńscy ewangelicy istotną częścią społeczności

31.08.2013

Dnia 31 sierpnia w Domu Gościnnym parafii w Lubieni odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Rady Parafialnej z przedstawicielami naszej gminy w Popielowie oraz dwóch partnerskich gmin z Bad Wurzach w Niemczech i Krakowany w Czechach.


Goście z 3 partnerskich gmin w parafii w Lubieni

Wśród przybyłych gości byli m. in. wójt Gminy Popielów - Dionizy Duszyński, Sekretarz Gminy - Ilona Lenart, radni, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, dyrektorzy szkół, przedstawiciel prasy oraz delegacje z partnerskich gmin. W sumie ok. 25 osób, które przywitał ks. Eneasz Kowalski wraz z Radą Parafialną. Pierwszy raz takie spotkanie udało się zorganizować na terenie parafii ewangelickiej, a bodźcem do niego było rozpoczęcie działalności naszego domu, otwarcie się Parafii na działalność społeczną, zorganizowanie półkolonii "Ekologiczne lato w Lubieni" oraz nawiązanie współpracy z Gminą Popielów wczesną wiosną tego roku, kiedy to ks. Eneasz Kowalski wraz z małżonką zaproszeni zostali na podobne spotkanie do siedziy gminy. Rozpoczęto wtedy rozmowy na temat nawiązania kontaktów z parafią ewangelicką w Bad Wurzach. Rozmawiano również o potrzebach naszej niewielkiej społeczności. Owocem tych rozmów było m. in. przekazanie parafii 6 rowerów, które odbyło się podczas spotkania w Domu Gościnnym.

 
Po poczęstunku, który przygotowały parafianki, władze gminy i goście obejrzeli budynek oraz kościół, a także zapoznali się z historią naszej parafii.

 

Wójt Gminy wyraził chęć dalszej współpracy na polu lokalnej społeczności, jak również pomoc w pogłębianiu kontaktów partnerskich z zagranicą. Ks. Eneasz Kowalski przekazał pisemne podziękowania darczyńcom z Niemiec, a także przedstawicielom gminy Popielów.

 

Liczymy, że spotkanie to było kolejnym krokiem w zacieśnianiu relacji Parafii oraz społeczności lokalnej. Ewangelicy w Lubieni nie są bowiem niezauważalną garstką, która ginie w tłumie, ale istotną częścią wsi, w której wieża kościoła ewangelickiego góruje nad domostwami, ewangelicki zegar wyznacza czas mieszkańcom, a ewangelickie dzwony budzą do nowego dnia.

Więcej zdjęć na Facebook.