english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Historia luteranizmu w Polsce

Nowa książka pod red. J. Kłaczkowa

29.04.2013

Ukazała się w sprzedaży monumentalna, 3-tomowa praca zbiorowa pt. „Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.)”, pod redakcją naukową pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr. hab. Jarosława Kłaczkowa, znanego m.in. z kilku monografii i redakcji prac zbiorowych dotyczących dziejów polskiego protestantyzmu.


Historia luteranizmu w Polsce

Poszczególne tomy noszą tytuły: „W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów” (omówiono w nim czasy nowożytne i tereny Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Prus Książęcych), „Pod zaborami i obcym panowaniem” (zakres chronologiczny obejmuje okres od rozbiorów do odrodzenia się państwa polskiego w 1918 r.), oraz „W ramach Rzeczpospolitej państw ościennych i na emigracji” (dzieje polskiego luteranizmu w XX w.). Całość w trzech tomach liczy ponad tysiąc stron i stanowi najpełniejsze dotychczas opracowanie dziejów luteranizmu w Polsce. Współtworzyli je m.in. tacy wybitni historycy, jak profesorowie Jan Harasimowicz, Junusz Maciuszko, Janusz Małłek, Karol Karski, Tadeusz Stegner i inni.

 

Książka została wydana przez toruńską oficynę Adam Marszałek. Więcej: Wydawnictwo 

  

J. Kłaczkow (red.), Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013: t. 1. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ss. 265 (ISBN: 978-83-7780-416-2), t. 2. Pod zaborami i obcym panowaniem, ss. 351 (ISBN: 978-83-7780-652-4), t. 3. W ramach Rzeczpospolitej państw ościennych i na emigracji, ss. 388 (ISBN: 978-83-7780-653-1).