english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

I Dni Gizewiusza w Ostródzie

Ewangelickie święto na Mazurach

31.05.2014

W dniach 16-28 maja odbył się w Ostródzie cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych mających na celu przybliżenie sylwetki ks. Gustawa Gizewiusza oraz tradycji i historii tamtejszych ewangelików.


I Dni Gizewiusza w Ostródzie

Maj to miesiąc szczególny w historii Ostródy. To właśnie w tym czasie przypada rocznica urodzin (21.05.1810) i śmierci (07.05.1848) wybitnego luterańskiego duchownego, etnografa, publicysty i działacza społeczno-politycznego ks. Gustawa Gizewiusza.

 

Duchowny zapisał się w historii regionu oraz miasta, choć mieszkał w Ostródzie zaledwie 13 lat. By upamiętnić i przybliżyć tę postać, parafia w Ostródzie w dniach 16-28 maja zorganizowała po raz pierwszy „Dni Gizewiusza”. Cykl spotkań kulturalno-edukacyjnych prezentujących szeroko rozumianą tradycję, kulturę i historię mazurskich ewangelików, szczególnie zaś tych związanych z terenem Pogórza, czyli współcześnie Mazur Zachodnich.

 

Od samego początku inicjatywa parafii spotkała się z życzliwym i przychylnym spojrzeniem władz kościelnych i państwowych. Honorowymi patronami zostali ks. bp Jerzy Samiec oraz ks. bp Rudolf Bażanowski, a z ramienia lokalnych władz: burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz i starosta ostródzki Włodzimierz Brodiuk.

 

W ramach obchodów „Dni Gizewiusza” odbyły się cztery wydarzenia. Cykl zainaugurował koncert jazzowy zespołu „Andrzej Jagodziński Trio”, który wykonał utwory z płyty „Warownym Grodem”. Reprezentacyjna sala zamkowa wypełniona została blisko setką miłośników muzyki. Przed koncertem natomiast miało miejsce wręczenie nagród za powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, który parafia organizowała wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 im. G. Gizewiusza. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Tematem konkursu były „Sceny z życia ks. Gizewiusza”. Wielkie emocje wzbudził oczywiście również sam występ muzyków, który przyciągnął słuchaczy nie tylko z terenu miasta czy powiatu ale także z Iławy czy Olsztyna.

 

Nie mniej atrakcyjne były również kolejne wydarzenia. 21 maja w czytelni Biblioteki Miejskiej odbyła się prelekcja dr Małgorzaty Grzywacz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który dotyczył mało znanego, a zasłużonego ks. Tymoteusza Gizewiusza, wujka Gustawa, proboszcza piskiej parafii ewangelickiej. Ponieważ spotkanie przypadało dokładnie w dzień 204 urodzin duchownego, przygotowano specjalny urodzinowy tort, którego mógł spróbować każdy z gości.

 

Nie mniejsze audytorium zebrało się tydzień później 28 maja, gdy w tym samym miejscu odbył się historyczno-literacki panel dyskusyjny poświęcony innemu wybitnemu ewangelikowi z Ostródy, którym był Hans Helmut Kirst. Ten znany niemiecki pisarz urodził się dokładnie przed stu laty. W tym roku przypada także dwudziesta piąta rocznica jego śmierci. W spotkaniu wzięli udział dr Jan Chłosta i prof. Grzegorz Jasiński, oboje związani z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Moderatorem dyskusji był Piotr Lisowski, przewodnik i znawca lokalnej historii. W dyskusji w głównej mierze skupiono się na historycznym kontekście i mazursko-ewangelickich wątkach jego twórczości. Próbowano także odpowiedzieć na pytanie jak można odczytać twórczość Kirsta we współczesnym świecie i czy poruszane przez niego tematy są dla współczesnych wciąż ważne.

 

Niejako w nawiązaniu do „Dni Gizewiusza” parafia uczestniczyła także w obchodach przygotowywanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ostródzie, której patronem jest Gustaw Gizewiusz. W ramach tego święta odbyło się uroczyste nabożeństwo dla blisko 500 osób: uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli władz miejskich, które odbyło się w porządku ewangelickim, w dawnym kościele Gizewiusza. Ks. Wojciech Płoszek był także członkiem jury w ramach szkolnego konkursu wiedzy o patronie szkoły.

 

Współorganizatorami obchodów „Dni Gizewiusza” byli:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie

Muzeum w Ostródzie

Centrum Kultury w Ostródzie

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostródzie

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział Olsztyn.

 

Organizacja obchodów możliwa była dzięki środkom pozyskanym z konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także prywatnym darczyńcom.

 

Parafia wyraża swoje podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie „I Dni Gizewiusza w Ostródzie”.

 

xWP