english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangelickiej

Ponownie w Katowicach

09.06.2018

9 czerwca odbędzie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangelickiej.


II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangelickiej

Swoim patronatem przegląd objęli ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Marcin Krupa, Prezydenta Miasta Katowice.

W skład Rady Artystycznej przeglądu wchodzą:
 
Joanna Bliwert-Hoderny
Ryszard Gabryś 
Aleksandra Maciejczyk
Anna Szostak

Celem przeglądu jest pielęgnowanie i promowanie ewangelickiej muzyki religijnej, zwłaszcza kompozytorów śląskich, propagowanie ekumenizmu w środowiskach chóralnych, podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów śpiewaczych, dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów, promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym.

Uczestnikami Przeglądu mogą być amatorskie zespoły chóralne działające przy parafiach różnych wyznań chrześcijańskich, ośrodkach duszpasterskich, domach kultury oraz w ramach stowarzyszeń.

Aby zgłosić się do przeglądu należy zapoznać się z regulaminem i przesłać zgłoszenie do Biura Organizacyjnego w terminie 30 kwietnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku większej ilości zgłoszeń data dostarczenia). 
 
Adres Biura: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice, tel. 32 253 99 81.

LISTĘ UTWORÓW zgłoszonych na Przegląd wybranych ze wskazanych przez organizatora Zbiorów Pieśni Chóralnych wydanych przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ewentualnie innych o udokumentowanym pochodzeniu ewangelickim. Utwory nie zawarte we wskazanych zbiorach winny zostać przesłane wraz ze zgłoszeniem. Zgłaszający bierze pełną odpowiedzialność za program.

Występ chórów będzie oceniać jury złożone z muzyków powołane przez organizatorów. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Istotnym kryterium oceny będzie umiejętność dostosowania trudności prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych zespołu. Postanowienia jury są ostateczne.

NAGRODY
1. Nagroda główna ,,Grand Prix’’ – Biskupa Kościoła Jerzego Samca,
2. Za zajęcie I miejsca – nagroda ks. bp. Mariana Niemca,
3. Za zajęcie II miejsca – nagroda Marszałka Województwa Śląskiego,
4. Za zajęcie III miejsca – nagroda Prezydenta Miasta Katowice.
 
Dodatkowych informacji udziela  biuro Przeglądu w Katowicach.

Regulamin

Plakat