english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Inauguracja roku akademickiego ChAT

Rok akademicki uroczyście rozpoczęty!

12.10.2012

Bardzo uroczyście przebiegła inauguracja nowego roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pod przewodnictwem nowego rektora, ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego.


Inauguracja roku akademickiego ChAT

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest uczelnią ekumeniczną, kształcącą na wydziałach pedagogicznym i teologicznym. Jest także jedyną państwową uczelnią w Polsce kształcącą duchownych Kościołów chrześcijańskich (poza rzymskokatolickim) na poziomie akademickim – magisterskim i doktoranckim. Należy również nadmienić, że w obliczu niżu demograficznego - w roku akademickim 2012/2013 - limit miejsc na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został wyczarpany. Uczelnia prowadzi listę rezerwową kandydatów na studentów ChAT.
 
Uroczystość odbyła się 9 października w Sali Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, użyczonej na tą okoliczność. Rozpoczęto nabożeństwem ekumenicznym, które tradycyjnie odprawili duchowni wyznań reprezentujących trzy sekcje teologiczne uczelni: ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Rozważanie biblijne wygłosił ks. dr Adrian Korczago z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Po nabożeństwie rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na dwóch obu wydziałach. W uroczystości wzięli udział m. in. zwierzchnicy Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
Po raz pierwszy w prezydium, zasiadły nowe władze ChAT: rektor akademii ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski oraz prorektor bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski. Towarzyszyli im: dziekan Wydziału Teologicznego prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk wraz z prodziekanem prof. dr. hab. Jakubem Slawikiem, a także dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński wraz z prodziekan prof. dr hab. Renatą Nowakowską-Siuta.

Cenne tezy dotyczące miejsca teologii i religii we współczesnym świecie przedstawił w swoim wystąpieniu rektor ChAT ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski:
 
- Współczesnej teologii nie można bowiem uprawiać bez dogłębnej znajomości literaturoznawstwa, filologii, historii, filozofii, sztuki, psychologii czy pedagogiki - stwierdził rektor - Religia jest istotnym elementem życia społecznego. Z tego też względu państwu, a szerzej – instytucjom odpowiedzialnym za kształt życia społecznego, nie powinna być obojętna jakość religijności obywateli. Budowanie społeczeństwa demokratycznego nie jest bowiem możliwe na bazie religijności zamkniętej, fundamentalistycznej i integrystycznej - zaznaczył prof. Milerski
 
Po uroczystej imatrykulacji studentów I roku głos zabrał przewodniczący samorządu studenckiego (student V roku teologii ewangelickiej) - Tymoteusz Bujok. Jego wystąpienie poruszyło wszystkich uczestników tej uroczystości. Treść i sens tej wypowiedzi może być wyzwaniem dla kolejnych pokoleń młodzieży włączającej się w proces własnej i wspólnotowej edukacji.
 
Inaugurację zamknął wykład abp. prof. dr. hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka na temat "Świętość jako realizacja wolności".
 
Interesujący komentarz do uroczystości i poszczególnych wystąpień wyraził na swoim blogu prof. Bogusław Śliwerski.
 
- Inauguracja roku akademickiego stanowiła swoistego rodzaju jubileusz unikatowego kształcenia wielokulturowego i wielowyznaniowego, które zostało włączone w obieg i rozwój kultury polskiej.(...) Wielokulturowość, ekumenizm, tolerancja, interdyscyplinarność i krytycyzm myślenia zakorzenione w wartościach chrześcijańskich to niezwykle spójne wartości społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - napisał przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
 
Miejsce i wartość ChAT wśród ośrodków akademickich podkreśliła obecność rektorów i prorektorów wszystkich warszawskich uczelni publicznych.
 
Inaugurację zaszczycili swoją obecnością rektorzy  Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Marcin Pałys, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,
Akademii Wychowania Fizycznego - prof. dr hab. Andrzej Mastalerz, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - Komendant Ryszard Dąbrowa, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - prof. dr hab. Andrzej Eliasz
oraz prorektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik,
Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Kulus, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina - prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Akademii Obrony Narodowej - prof. dr hab. Andrzej Glen, Wojskowej Akademii Technicznej - prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, Akademii Teatralnej - dr Tomasz Grochoczyński, Akademii Sztuk Pięknych - prof. dr hab. Wojciech Zubala, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - dr Krzysztof Ostrowski, Papieskiego Wydziału Teologicznego - dr Andrzej Tulej, a także rektorzy innych uczelni: Prawosławnego Seminarium Duchownego - prof. Jerzy Tofiluk,
Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej - Piotr Nowak, Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej - prof. dr n. med. Anna Słonecka-Polok, Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego - dr Andrzej Seweryn, Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego - ks. Józef Bartos.
 

Zobacz również:
Pełny tekst wystąpienia JM Rektora ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego.

Blog prof. Bogusława Śliwerskiego, profesora zwyczajnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; zastępcy przewodniczącego Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów; przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Więcej zdjęć: Galeria fotografii BIK

 

BIK