english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Informacja o RODO

Przyjęto Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce

14.05.2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Synodalna uchwaliła Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.


Informacja o RODO

Dostosowuje on zasady ochrony danych osobowych w Kościele do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Uchwalony przez Radę Synodalną Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2018 r. z wyjątkiem przepisów § 22-23, które obowiązują od 23 kwietnia 2018 r.

Na tym samym posiedzeniu Rada Synodalna powołała członków kościelnej Komisji Ochrony Danych Osobowych (KODO) w osobach dra Michała Hucała i Agnieszki Filak LL.M. KODO działa przy kancelarii Konsystorza Kościoła.

Jest to niezależny i odrębny kościelny organ nadzorczy, którego zadaniem jest pilnowanie przestrzegania ochrony danych osobowych w Kościele.

Wybrani członkowie KODO mają wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych, są autorami projektów przepisów kościelnych z zakresu ochrony danych osobowych Kościele Ewangelicko-Augsburskim oraz byli członkami zespołu roboczego ds. przygotowania regulacji ochrony danych osobowych przy Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Komisja w dniu 4 maja br. rozpoczęła swoje funkcjonowanie uchwalając plan działania na 2018 r., a członkowie zgodnie z Regulaminem przyjęli odpowiednio funkcje przewodniczącego i sekretarza Komisji.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Polsce można znaleźć: TUTAJ