english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Instytut Pastoralny ekumenicznie

O PRE, Tow. Biblijnym, Diakonii, Caritas, Kościele ...

22.01.2013

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zainaugurowano w ramach działalności Instytutu Pastoralnego w sposób szczególny.


Instytut Pastoralny ekumenicznie

W pierwszym dniu modlitw studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wszystkich roczników wyznania luterańskiego odwiedzili siedzibę Polskiej Rady Ekumenicznej przy ulicy Willowej, gdzie podczas dwóch sesji dyrektor ks. Ireneusz Lukas podzielił się swoją wiedzą dotyczącą nie tylko szeroko pojętej działalności ekumenicznej PRE, historii Tygodnia Modlitw i sposobu tworzenia ich liturgicznej oprawy, ale również intrygującej historii budynku, w którym mieści się PRE. Spotkanie zakończono rozważaniem studentki teologii ewangelickiej Marty Zachraj oraz inspirującymi modlitwami, zmówionymi przez każdego z uczestników spotkania.

 

Preludium do sobotnich zajęć stanowiło rozważanie studenta Piotra Sztwiertni, który dodał uczestnikom zapału do udziału w zaplanowanych wykładach. Spotkanie z dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzatą Platajs zatytułowane „Biblia przystępna i dostępna” uświadomiło studentom, jakim wyzwaniom i złożonym problemom wspomniane Towarzystwo musi każdego dnia stawiać czoła, by zachować ekumeniczny wymiar, a równocześnie odpowiedzialnie dokonywać tłumaczenia Biblii.

 

Kolejna sesja miała szczególnie ekumeniczny charakter, bowiem obok Dyrektor Generalnej Diakonii Kościoła - Wandy Falk, gościliśmy Sekretarza Generalnego Caritas Polska - ojca Huberta Matusiewicza. Goście nie tylko zaprezentowali organizacje, w których pracują, ale równocześnie ukazali wspólne fronty działania, bądź podobne akcje, które przeprowadzają, by pomagać drugiemu człowiekowi. Odpowiadali również na szereg pytań. Ojciec Hubert Matusiewicz zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię. Otóż podkreślił, iż diakonia powinna mieć swoje miejsce nie tylko w strukturach różnych Kościołów, ale przede wszystkim w życiu każdego chrześcijanina.

 

Prezentacja rzecznika prasowego Kościoła, a zarazem asystenta Biskupa Kościoła i duszpasterza korespondencyjnego - ks. Wojciecha Prackiego, ukazującego specyfikę swojej pracy w wymiarze ekumenicznym, wyzwoliła ciekawą dyskusję, gdyż problematyka ta zainteresowała wszystkich studentów. Podczas ostatniego wykładu pt. „Ekumeniczne aspekty działalności parafii” proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. Marcin Kotas udzielił wielu istotnych wskazówek, które w praktyczny sposób można wykorzystać w życiu parafialnym. Wykład okazał się szczególnie cenny dla studentów wyrażających swoje nadzieje na ordynację.

 

Czas spędzony podczas prac w ramach Instytutu Pastoralnego był czasem uwrażliwienia na wiele wymiarów ekumenizmu.

 

KB