english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

IV Dni Gizewiusza w Ostródzie

Święto zachodniomazurskich ewangelików

30.05.2017

Już po raz czwarty odbyły się w Ostródzie i okolicach „Dni Gizewiusza”. Święto, które ma przybliżać historię, tradycję i kulturę zachodniomazurskich ewangelików, szczególnie zaś przypominać sylwetkę wybitnego mieszkańca miasta ks. Gustawa Gizewiusza.


IV Dni Gizewiusza w Ostródzie

Tegoroczna edycja poświęcona była pracy etnograficznej i folklorystycznej ostródzkiego duszpasterza. Święto organizowane jest dorocznie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Ostródzie. Honorowym Patronem „Dni” był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Bp Jerzy Samiec, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz i Starosta Andrzej Wiczkowski. Wydarzenia współfinansowane były ze środków Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wystawa „Reformacja na Mazurach”

28.04.-14.05.2017

Pierwszym punktem obchodów, bo dostępnym już od 28 kwietnia, a oficjalnie otwartym 4 maja, była wystawa pt. „Reformacja na Mazurach.” Wystawa przygotowana została w sali wystaw czasowych Muzeum w Ostródzie. Na ekspozycji znalazły się przede wszystkim książki i starodruki wypożyczone z Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach. Zbiór ten prezentował najciekawsze przykłady ewangelickiej literatury religijnej z terenu Prus Wschodnich, szczególnie drukowanych po polsku w Królewcu. Były to Biblie, postylle, kancjonały i inna literatura religijna. Na wystawie znalazły się też pamiątki należące do parafii, w tym stroje liturgiczne, naczynia komunijne, zabytkowa misa chrzcielna z Łęgut z 1685 r. czy przedwojenne dokumenty parafialne. Oglądać można było również zachowane w zbiorach muzeum księgi konfirmantów z XVIII w. z Miłomłyna. Perłą wystawy była Biblia z odręcznym autografem ks. Gustawa Gizewiusza, będąca własnością ostródzkiego Liceum Ogólnokształcącego.

 

Na gości zgromadzonych na otwarciu wystawy czekała również ciekawa niespodzianka. Do parafii ewangelickiej zwrócił się bowiem Zbigniew Szymański, którego ojciec – Marian Szymański - był jednym z żołnierzy stacjonującym na wiosnę 1945 r. w Ostródzie. Przechadzając się po ruinach dawnego ewangelickiego kościoła miejskiego (obecnie rzym.-kat. pw. Dominika Savio) natrafił na świecący przedmiot wystający z gruzów. Okazało się, że jest to krucyfiks. Najprawdopodobniej pochodził on z ołtarza spalonego kościoła i jest dziś jedynym znanym przedmiotem, którzy ocalał z pożogi i przetrwał do dzisiejszego dnia. Bardzo możliwe, że jest ko krzyż, który po pożarze kościoła w 1788 r., został ufundowany w 1857 r. przez żonę miejskiego skarbnika. Dziś po 70 latach syn postanowił oddać tą rodzinną pamiątkę prawowitym właścicielom, spadkobiercom przedwojennego dziedzictwa ewangelickiego, a więc Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. Jesteśmy wdzięczni panu Zbigniewowi i dziękujemy za jego otwartość. Dzięki tak odpowiedzialnej postawie krzyż nie tylko wróci do swojej pierwotnej funkcji, ale także będzie skarbem wszystkich ostródzian.

 

Koncert Mate.O i konkurs plastyczny

13.05.2017

Centralnym punktem obchodów był jak zawsze koncert. W tym roku był to koncert „Mate.O”, który przyjechał do Ostródy ze swoim programem „Pieśni naszych ojców”, prezentującym tradycyjne chrześcijańskie pieśni w nowej, współczesnej aranżacji. Zanim jednak licznie zebrani goście mogli oddać się muzycznej uczcie, ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w konkursie plastycznym. Konkurs współorganizowany był przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Gustawa Gizewiusza. Jego tematem była zaś graficzna interpretacja wybranej pieśni ze zbioru ostródzkiego duszpasterza. Na konkurs wpłynęło aż 110 prac. Najlepsze i najciekawsze, wybrane przez komisję konkursową dzieła, zostały wystawione w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku i można było je oglądać przed koncertem. Zasłużone zaś nagrody, ufundowane przez Turnitzmuhle Heritage Fundation, odebrali laureaci konkursu.

 

Po rozdaniu upominków pozostało już tylko wsłuchać się w pieśni Mate.O. A o tym, że warto było to zrobić, niech świadczy chociażby frekwencja. Sala reprezentacyjna ostródzkiego zamku była bowiem pełna, gromadząc około 200 słuchaczy. Co więcej jesteśmy przekonani, że nikt z obecnych nie żałował przyjścia i z radością weźmie udział w kolejnych edycjach „Dni Gizewiusza”.

 

Wykład popularnonaukowy „ks. Gustaw Gizewiusz – etnograf i folklorysta”

18.05.2017

Pośród wielu talentów, zdolności i pól aktywności ks. Gustawa Gizewiusza była również etnografia i folklorystyka. W latach 1836-1840 zbierał on szereg pieśni ludowych, odwiedzając okoliczne wioski. O tych i innych, mniej znanych, faktach z pracy etnograficznej kaznodziei opowiadały dr Anna W. Brzezińska z UAM oraz dr Ewa Antyborzec z Instytutu Oskara Kolberga w Poznaniu. W swoim wystąpieniu zaprezentowały metody pracy Gizewiusza, jego zbiory i aktualny stan badań. Wszyscy zebrani zostali również zachęceni do tego by być „współczesnymi Gizewiuszami” pielęgnując i dbając o ludową kulturę. Niezwykle ciekawe spotkanie zakończyło się pytaniami i dyskusją. Po wykładzie uczestnicy spotkania mogli skosztować urodzinowego tortu z okazji 207. rocznicy urodzin księdza.

 

Projekcja filmu „Luter”

23-24.05.2017

Okrągła rocznica Reformacji to także dobra okazja by przypomnieć słynny film „Luter” prezentujący życie niemieckiego reformatora. Z tego też powodu zorganizowano kilka projekcji połączonych z dyskusją. Jedna z nich odbyła się w Morągu, w której wzięli udział uczniowie większości szkół ponadpodstawowych. W ślad za projekcją w morąskich szkołach odbywają się także spotkania w szkołach dotyczące historii Reformacji, zasad wiary i współczesności Kościoła ewangelickiego. Kolejna projekcja odbyła się w Ostródzie. Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dyskusji, a parafia przekazała Bibliotece Miejskiej upominek w postaci zbioru książek dotyczących Reformacji, które miejmy nadzieję, będą służyć mieszkańcom miasta poszerzając ich wiedzę o ewangelicyzmie.

 

Święto szkoły

19.05.2017

Nieodłączną częścią dorocznych obchodów jest również Święto Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza. Jak zawsze rozpoczęły się one od nabożeństwa ewangelickiego dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Nabożeństwo odbywało się w dawnym ewangelickim kościele, w którym służył ks. Gustaw Gizewiusz, a który obecnie jest kościołem katolickim. Nabożeństwo dla kilkuset uczniów prowadził ks. Wojciech Płoszek. Po nabożeństwie wszyscy udali się na Polską Górkę, gdzie znajduje się grób Patrona. Tam złożono kwiaty i oddano hołd ks. Gizewiuszowi. Dalsza część uroczystości odbyła się już w szkole. Zebrani mieli okazję obejrzeć przedstawienie artystyczne oparte na pieśniach Gizewiusza. Nagrodzono też osoby biorące udział w konkursie wiedzy o ostródzkim duszpasterzu.

 

Święto Parafialne

21.05.2017

Ostatnim już punktem obchodów, było święto parafialne, które każdego roku odbywa się w łęguckim kościele. W tym roku święto to wypadło dokładnie w dzień urodzin ks. Gizewiusza, czyli 21 maja. Dodatkowo w czerwcu przypada 280. rocznica rozpoczęcia budowy, a 279. od poświęcenia kościoła w Łęgutach. Z tej okazji na uroczyste nabożeństwo zaprosiliśmy ks. Marcina Pysza z Pisza, który wygłosił kazanie oraz Chór Warmii i Mazur pod dyr. Alicji Kucharzewskiej-Samko. W czasie nabożeństwa obchodziliśmy też wyjątkowe rocznice i wydarzenia. Był to jubileusz 70-lecia konfirmacji, błogosławieństwo dziecka w rocznicę chrztu oraz uroczystość konwersji nowej parafianki. Nabożeństwo dostarczyło wszystkim wiele wzruszeń, chwil refleksji i artystycznych przeżyć. Po jego zakończeniu, jak co roku, wraz z mieszkańcami wsi spędziliśmy miłe popołudnie na pikniku zorganizowanym przy wiejskiej świetlicy.

 

Wdzięczni Bogu za bogactwo historii i dziedzictwa naszych mazurskich ojców wiary z ufnością wyglądamy w przyszłość! Za pomoc przy organizacji „IV Dni Gizewiusza” serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Ostródzie, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum w Ostródzie, Zachodniomazurskiemu Stowarzyszeniu Przewodników, Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie, Turnitzmuhle Heritage Fundation oraz wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.