english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak być ewangelikiem w Europie

Pyta nowy Zwiastun Ewangelicki

31.03.2017

Za oknami wiosna, więc nic dziwnego, że na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” nr 7/2017 ks. Michał Walukiewicz zaprasza do wędrówki przez biblijne ogrody: Eden, Getsemane i ogród Józefa z Arymatei. 


Jak być ewangelikiem w Europie

Do wypraw z dziećmi, podczas których dzieci mogą obserwować wiarę rodziców, zachęca ks. Dawid Mendrok przypominając, jak wielkie zaufanie do Boga Ojca okazał podczas takiej wyprawy na górę Moria Abraham. Z kolei inspiracje do okazywania miłości i życzliwości bliźnim przynosi tekst ks. Łukasza Stachelka rozważający historię kobiety, która namaściła Jezusa olejkiem nardowym.

 

To były wielkie wyzwania czasów biblijnych. Współczesny świat też stawia przed nami wiele wyzwań. Jak mamy odnaleźć się w wielokulturowej i wieloreligijnej Europie, zastanawiali się synodałowie Kościołów protestanckich, co opisuje Marek Cieślar. Ale czy inaczej było w czasach Reformacji? W Norwegii, Finlandii oraz Islandii wprowadzanie reformacyjnej nauki wiązało się z politycznymi zależnościami tych krajów od większych sąsiadów – Szwecji i Danii, co przybliża Jerzy Sojka w kolejnym odcinku cyklu 500 lat Reformacji. Zawirowania narodowościowo-polityczne okresu II wojny światowej też odcisnęły swe piętno na ludziach wierzących i na Kościele – w kontekście Mazur pisze o tym ks. Witold Twardzik.

 

Ponadto stali autorzy: ks. Jan Badura, Marta Haratyk i Henryk Dominik oraz druga część relacji z wyborów delegatów do Synodu Kościoła przez synody diecezjalne.

 

Zachęcamy do prenumeraty na rok 2017 oraz do lektury – w wydaniu papierowym lub w formacie pdf. Przypominamy, żew parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2017 r. Szczegóły na 3 stronie oraz  na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2017.