english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód

Spotkanie Rady ŚFL w Indonezji

21.06.2014

Jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód – pod takim mottem biblijnym (Ps 1,3) spotkała się w Medan (Indonezja) Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). 49-osobowy organ ze wszystkich regionów ŚFL spotyka się raz w roku i zarządza ŚFL między Zgromadzeniami Ogólnymi. Kolejne odbędzie się w 2017 roku w Namibii i będzie połączone z globalnymi obchodami 500-lecia Reformacji organizowanymi przez Światową Federację Luterańską, do której należy również Kościół Ewangelicko-Augsburski.


Jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód

Posiedzenie Rady ŚFL w Medan odbyło się na zaproszenie Krajowego Komitetu Narodowego ŚFL w Indonezji, kraju zdominowanego przez wyznawców islamu. ŚFL ma w Indonezji aż 12 Kościołów członkowskich z ponad 5,8 milionami wiernymi.

 

Jednym z kluczowych zadań Rady były przygotowani do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Namibii, które wraz z obchodami jubileuszowymi w Wittenberdze będą głównymi punktami obchodów 500-lecia Reformacji. Już teraz Rada przyjęła logo Zgromadzenia Ogólnego, które zasadniczo powinno odbyć się w 2016 roku, jednak ze względu na jubileusz 2017 roku termin przesunięto o rok. Zgromadzenie Ogólne odbywać się będzie pod hasłem „Wyzwoleni przez Bożą łaskę” i posiada już logo nawiązujące do funkcjonującego od kilku lat logo ŚFL – logo Zgromadzenia Ogólnego przedstawia dłonie wzniesione w stronę krzyża, nad którym znajduje się gołębica, symbolizująca Ducha Świętego. Centralnym elementem znaku graficznego jest krzyż, który jest sercem luterańskiej teologii. W ręce wzniesione w geście wyzwolenia i gotowe do służby dla Boga i na rzecz bliźnich wpisane są kontury Róży Lutra, będącej międzynarodowym symbolem luterańskiej rodziny.

 

Rada ŚFL zajmowała się szeregiem tematów. Wysłuchała sprawozdania finansowego oraz przyjęła oświadczenia, dotyczące sytuacji luteranów i innych chrześcijan w Indonezji, nt. aktualnej sytuacji na Ukrainie w związku z toczącymi się walkami i aneksją Krymu przez Rosję, a także oświadczenie podejmujące złożony problem zmian klimatycznych, dramatycznej sytuacji w Afryce (szczególnie w południowej części Sahary), a także ws. miejsc świętych różnych religii. Rada przyjęła również oświadczenie, dotyczące dokumentu o kodeksie zachowania wobec osób o innej przynależności religijnej w kontekście rosnącej liczby uciekinierów.

 

Rada wysłuchała również sprawozdań bp. Muniba Younana i ks. dr. Martina Junge, prezydent i sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej. W Medan nie zabrakło również akcentów ekumenicznych – Rada przyjęła raport luterańsko-reformowanej komisji dialogu, która zajmowała się kwestiami eklezjologicznymi (raport „Wspólnota: o byciu Kościołem”), a także wyznaczyła delegatów do luterańsko-zielonoświątkowej komisji teologicznej do rozmów z międzynarodową wspólnotą Assemblies of God.

 

Ze 142 na 144 zwiększyła się ilość Kościołów członkowskich ŚFL. Nowym członkiem ŚFL została Wspólnota Protestancko-Chrześcijańskich Kościołów w Indonezji oraz Luterański Kościół Gwatemali. Obecnie do ŚFL należą Kościoły z 79 krajów. Reprezentantką regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie ŚFL jest przedstawicielka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, dr Iwona Baraniec.

 

luter2017.pl

foto: LWF/M. Renaux