english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak można innym pomóc nieść ciężary

2. Dzień Duszpasterstwa w Polsce

29.11.2012

Temat główny konferencji brzmiał: „Jak można innym pomóc nieść ciężary? Doświadczenia wiary jako duszpasterska pomoc”.


Jak można innym pomóc nieść ciężary

- Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy ustalaliśmy temat tej konferencji, podałem, że będzie to „Psychologia pastoralna – dialog pomiędzy teologią a psychologią”, po przemyśleniu go raz jeszcze, chciałbym jednak przedstawić Państwu moje stanowisko dotyczące psychologii pastoralnej jako trialogu pomiędzy teologią, psychologią i innymi naukami, np. antropologią kulturową – powiedział, zaraz po przywitaniu, ks. Helmut Weiss, wykładowca tegorocznego Dnia Duszpasterstwa organizowanego przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP).
 
Sesje wykładowo-warsztatowe odbyły się 28 listopada w budynku Augustana w Bielsku-Białej. Prowadził je ks. Helmut Weiss z Dusseldorfu – niemiecki teolog, nauczyciel superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (DGfP), prezes Międzykulturowego Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC), zaproszony przez zarząd Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej. Wśród ponad 50 uczestników konferencji znaleźli się duchowni, absolwenci i uczestnicy Kursów Duszpasterskich (prowadzonych od 2008 r. w Polsce przez ks. Helmuta Weissa, a aktualnie także ks. Grzegorza Giemzę), świeccy pracownicy i wolontariusze parafii i innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce oraz osoby zainteresowane tematyką poradniczą. Gospodarzami byli członkowie zarządu Towarzystwa: ks. Adrian Korczago, ks. Grzegorz Giemza, Beata Michałek, dr Olgierd Benedyktowicz oraz ks. Piotr Janik. Wśród uczestników dużą grupę stanowili pracownicy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Ks. Helmut Weiss w drugim wykładzie „Przykłady z zakresu psychologii pastoralnej – etapy wiary” omówił istotę duszpasterstwa psychologiczno-pastoralnego oraz zagadnienia związane z teorią wypracowaną przez dr. Jamesa W. Fowlera w nawiązaniu do prac Jeana Piageta, Erika Eriksona i Lawrenca Kohlberga. Bezpośrednio po nim uczestnicy pracowali w grupach wymieniając się osobistymi doświadczeniami na temat własnych etapów wiary. Wykładowca, otwarty na dyskusję, chętnie udzielał też odpowiedzi na zadawane pytania, dzieląc się własnym spojrzeniem na temat oraz doświadczeniami z ponad 30-letniej pracy duszpasterskiej i szkoleniowej.
 
Ważnym wydarzeniem podczas 2. Dnia Duszpasterstwa była promocja książek z zakresu duszpasterstwa: „Duszpasterstwo, superwizja, psychologia pastoralna – wprowadzenie” autorstwa Weissa, wydanej przez Wydawnictwo WARTO CME oraz „Duszpasterstwo profetyczne” pod redakcją ks. Adriana Korczago i ks. Helmuta Weissa, wydanej przez Wydawnictwo „Augustana”. Podczas rozmowy autorzy nakreślili kontekst powstania obu książek oraz ich własne motywacje i cele związane z powstaniem publikacji.
 
Dzień Duszpasterstwa zakończyło Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

 

Gabriela Glajcar

więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki