english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak pomagać ludziom

Diecezjalne Forum Diakonijne

15.03.2014

W sobotę w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu odbyło się kolejne spotkanie osób zaangażowanych w działalność diakonijną na terenie diecezji katowickiej. 


Jak pomagać ludziom

Forum Diakonijne rozpoczęło się nabożeństwem w kościele w Opolu połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Na tegoroczne forum przyjechały osoby z różnych parafii diecezji katowickiej.  

 

W trakcie spotkania w sali parafialnej ks. radca Marian Niemiec, proboszcz parafii w Opolu, wygłosił referat na temat biblijnych źródeł aktywności diakonijnej. Wymienił kilka nazw z Pisma Świętego, które nawiązują do Diakonii.  

 

Betania - słowo Betania znaczy „dom przyjaciół”. Mieszkała tam m.in. Maria, która namaściła nogi Jezusa. Symbolizuje troskę i dbałość o ciało.  

 

Samarytanin - człowiek, który pomógł pobitej i skrzywdzonej osobie. Samarytanin niesie miłosierdzie, bezinteresowną pomoc innym.  

 

Soar - miasteczko związane z historią zniszczenia Sodomy i Gomory. Lot uciekając z tych miast zatrzymał się właśnie w Soar. To miejsce schronienia, potrzebne wtedy, gdy wszystko w życiu człowieka się wali.

 

Sarepta - tam mieszkała wdowa, która przygotowała dla Eliasza placki, mimo że sama była osobą potrzebującą. Kobieta dała świadectwo zaufania i służby.  

 

Syloe i Betezda - miejsca uzdrowień chorych, a także oczyszczania. Do sadzawek przybywały osoby, które cierpiały, były zagubione, szukały pomocy, nowego początku w swoim życiu. Jezus pomagając w tych miejscach pokazał, jaką wagę ma spojrzenie i dotyk.  

 

Po wysłuchaniu referatu uczestnicy spotkania przedstawili specyfikę diakonijną swoich parafii, a następnie odwiedzili nieruchomości należące do opolskiej parafii, w których mieszczą się punkty wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i wydawania odzieży. Na zakończenie zapoznali się z pracą i misją hospicjum Betania. 

foto: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu