english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem?

Profesjonalna pomoc w nowym ośrodku i jego filiach

20.05.2014

Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną w nowo otwartym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Jak pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem?

Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła 31 marca otrzymało dotację w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości na „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin” na rok 2014. W ten sposób obok naszych dotychczasowych działań możemy nieść pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną w nowo otwartym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach oraz w filiach w: Chorzowie, Cieszynie, Bytomiu i Katowicach. 

 
Osoby potrzebujące przyjmowane są tam przez tzw. osoby pierwszego kontaktu, które m.in. udzielają pierwszej pomocy interwencyjnej i kierują pokrzywdzonych do odpowiednich specjalistów. W punktach tych można spotkać się z naszymi prawnikami i psychologami oraz otrzymać pomoc materialną, która np. dotyczy pokrycia kosztów żywności, kosztów zakupu odzieży czy finansowania przejazdów środkami komunikacji związanych z uzyskiwaniem świadczeń. 
 
Adresy, godziny dyżurów w poszczególnych miejscach znaleźć można pod adresem internetowym: www.poradnictwo.cme.org.pl lub dzwoniąc do osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku pod numer telefonu 518 135 318 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00. Oferowana pomoc jest bezpłatna.
 
 
Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.