english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak rozumiemy swoje miejsce w Kościele?

Pytania nowego Zwiastuna Ewangelickiego

27.04.2015

Najnowszy „Zwiastun Ewangelicki” nr 8/2015  w dużej mierze wypełnia tematyka związana w różnym stopniu z powszechnym kapłaństwem. 


Jak rozumiemy swoje miejsce w Kościele?

Kwestię tę historycznie oświetla Jerzy Sojka w cyklu 500 lat Reformacji, przytaczając stanowisko ks. Marcina Lutra, który „jasno rozróżnia między kapłanami, czyli wszystkimi wierzącymi, a sługami Kościoła, czyli osobami powołanymi do pełnienia kościelnego urzędu”. Natomiast o współczesnym rozumieniu swego miejsca i powołania w Kościele pisze Marta Arent.

 

Pojawiający się w jej artykule wątek wspólnej odpowiedzialności za jakość chrześcijaństwa przewija się też w dziełach ks. Dietricha Bonhoeffera, o którym pisze Henryk Dominik w 70. rocznicę śmierci tego teologa. „Bonhoeffer poświęcił życie, aby pokazać na  drogę, jaką powinniśmy iść, by zasłużyć na miano Bożych dzieci” – przypomina jego myśl autor artykułu.

 

Ponadto recenzja nominowanego do nagrody Oscar 2014 filmu Selma, poruszającego zagadnienie pokojowej walki o prawdziwą wolność i równość Bożych dzieci, prowadzoną w latach 60. ub. wieku przez pastora Martina Luthera Kinga oraz reportaż Magdaleny Legendź z początków współpracy nawiązanej przez szkoły podstawowe dwóch ewangelickich stowarzyszeń –Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej. 

 

Zachęcamy do lektury i prenumeraty – tradycyjnej oraz w formacie pdf. Przypominamy, żew parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2015 r. Szczegóły na stronie 3. w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2015.