english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jakość naszego chrześcijaństwa

Zwiastun Ewangelicki nr 12.2014

21.06.2014

Zapraszamy do lektury dwunastego numeru Zwiastuna Ewangelickiego.


Jakość naszego chrześcijaństwa

Pod koniec czerwca mija  484. rocznica odczytania Wyznania augsburskiego na sejmie Rzeszy przed cesarzem Karolem V. Choć dokument był próbą rozwiązania religijnego konfliktu, nie uzyskał wówczas aprobaty katolickiej strony. W jakim stopniu Wyznanie augsburskie może dziś być duchowym i teologicznym wyzwaniem dla luteran, ale też dla rzymskokatolików zastanawia się ks. Marian Niemiec na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” 12/2014.

 
Czy Bożemu stworzeniu należy się nasza uwaga i opieka? Przed sezonem wakacyjnym, gdy częściej można spotkać się z bezdusznym traktowaniem zwierząt,  Izabela Barabosz tak pisze: „Właściwy stosunek do zwierząt – części Bożego stworzenia – świadczy o naszej wrażliwości, a w pewnym stopniu także o jakości naszego chrześcijaństwa”.

 

Obozy, rekolekcje, zespoły muzyczne – praca z młodzieżą w naszym Kościele wydaje się bogata i dobrze zorganizowana. W kolejnej części autorskiego cyklu Wizja przyszłości bp Jerzy Samiec zwraca w tym kontekście uwagę, na potrzebę przekazywania wartości „w nowoczesnej, komunikatywnej dla młodzieży formie”.

 

O potrzebie aktywnej służby Bogu i bliźnim, różnych jej formach i możliwościach, w rozmowie z ks. Jerzym Below mówią Aldona Karska z Warszawy i siostra przełożona Ewa Cieślar z Dzięgielowa. 

 

Ponadto – stali felietoniści i pierwsza część zdjęć dokumentujących tegoroczne konfirmacje.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty – tradycyjnej i w formacie pdf. Szczegóły na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2014.