english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jesienna sesja Synodu Kościoła

Obrady Synodu Kościoła we Wrocławiu

16.10.2015

W dniach od 16 do 18 października 2015 roku we Wrocławiu odbyło się posiedzenie 8. sesji XIII kadencji Synodu Kościoła, najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.


Jesienna sesja Synodu Kościoła

"W Chrystusie znajdujemy mocny grunt wtedy, kiedy ziemia naszej pewności zaczyna się trząść" - powiedział bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

 

Podczas nabożeństwa inauguracyjnego 8 sesji XIII Synodu Kościoła, odbywającego się w wrocławskim kościele św. Krzysztofa, w swoim kazaniu bp W. Pytel odniósł się do kataklizmów, niepokojów i wojen, które mają miejsce na całym świecie. Zauważył, że coraz mocniej doświadczamy ich skutków,  bo ludzie uciekający przed cierpieniem i wojną chcą znaleźć bezpieczne schronienie w Europie.

 

W obliczu bezradności człowiek szuka odpowiedzi, oparcia, schronienia - człowiek wierzący odkrywa, że może odnaleźć je tylko w Bogu: „To nie Kościół sam sobie ma być schronieniem i przewodnikiem, ale ma poddać się przewodnictwu Bożego Syna, w Nim szukać swojej tożsamości, a nie samemu ją kreować w oderwaniu od skały, na której winien mocno stać”.

 

W czasie nabożeństwa ślubowanie złożyła nowa członkini Synodu, Katarzyna Bruzi, kurator Diecezji Wrocławskiej, pochodząca z parafii w Wałbrzychu.

  

W pierwszym dniu Synodu Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec złożył sprawozdanie. Zauważył, że hasło roku: „Przyjmujcie jedni drugich jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga” jest wyraźnym znakiem od Boga. Nawiązał do kwestii uchodźców i debaty, jaka rozgorzała na ten temat w Polsce, także w Kościele ewangelickim. W sprawozdaniu bp Samiec wskazał m.in. na toczącą się dyskusję na temat ordynacji kobiet na księży, przekazał informacje o przygotowaniach do jubileuszu 500-lecia Reformacji, kontaktach międzynarodowych Kościoła. Po wystąpieniu Biskupa Kościoła odbyła się dyskusja. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 

 

W kolejnym dniu obrad Synod przyjął sprawozdanie merytoryczne Konsystorza i preliminarze na rok 2016.

 

W dalszej części obrad odbyła się dyskusja nad wnioskami, zgłaszanymi przez członków Synodu. Znalazły się wśród nich m.in.: nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP im. królewny Anny Wazówny i jednorazowa składka ogólnokościelna przeznaczona na pomoc uchodźcom, która zostanie zebrana w trzecią niedzielę przed końcem roku kościelnego czyli 8 listopada.

Biskup Kościoła złożył wniosek o zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, aby umożliwić ordynację kobiet na księży, który będzie rozpatrywany na wiosennej sesji Synodu w 2016 r.

Synodalna Komisja ds. Pastoralnych wydała oświadczenie w sprawie małżeństwa, w którym przypomina rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, zobowiązanych do wspólnego życia we wzajemnej miłości, odpowiedzialności i zaufaniu. W oświadczeniu czytamy: "Kościół stoi na straży nierozerwalności małżeństwa, oferując, na ile jest to możliwe duszpasterskie wsparcie w przeżywanych kryzysach i zaistniałych konfliktach, prowadząc każdorazowo indywidualne mediacje. Mimo podkreślania nierozerwalności małżeństwa, zdaje sobie sprawę, że ze względu na grzeszną naturę człowieka, może niejednokrotnie dochodzić do rozpadu małżeństwa."


Synodałowie w komisji zwrócili uwagę na to, że Kościół obejmuje opieką duszpasterską wszystkie osoby dotknięte rozwodem i jego konsekwencjami. Kościół głosi nieustającą potrzebę pokuty, a jednocześnie zachęca do korzystania z Sakramentu Ołtarza (Komunii Świętej) również osoby rozwiedzione i żyjące w ponownym związku małżeńskim.      

 

W ostatnim dniu obrad synodałowie zebrali ofiarę dla Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, która ma wesprzeć działania prowadzone na rzecz uchodźców. Ofiara wyniosła 3.100 zł.

 

Gościem specjalnym Synodu była ks. dr Margot Käßmann,  od kwietnia 2012 r. ambasadorka  ds. Jubileuszu 500 lat Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD), zwierzchniczka Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru w latach 1999-2010 oraz przewodnicząca Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech w latach 2009-2010. 

 

***
 

 

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in.  sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła.

 

Szerzej o Synodzie: www.bik.luteranie.pl

Sprawozdanie Biskupa Kościoła znajduje się tutaj

Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki